ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: «ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» ( Ε.Κ.Ε.)   ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...