ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 2016

Αθήνα – Κυπριακή Εστία – Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα

 

1η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. 2016 την Κυριακή 13 Μάρτιου 2016 – 18:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει επαναληπτική Γ.Σ. το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 – 18:00

Θέματα:

1/ Απολογισμός και Προγραμματισμός

2/ Διάφορα