ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. αποφάσισε να καλέσει ενδιαφερόμενα άτομα για εγγραφή...