ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. αποφάσισε να καλέσει ενδιαφερόμενα άτομα για εγγραφή τους στα υπό ίδρυση:

  • Χορευτικό Συγκρότημα
  • Χορωδία

της Ε.Κ.Ε.

Η έναρξη των τμημάτων αυτών θα γίνει μόλις οι συνθήκες της Πανδημίας το επιτρέψουν.

Για την έγγραφή σας επικοινωνήστε με τον Αντιπρόεδρο της Ε.Κ.Ε. Λεωνίδα Μασσοστασή κιν. 6956200156 – email:  l.massostasis@hotmail.com , και το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. Χρυσόστομο Αγαθοκλέους κιν. 6934938001