ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωσις Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε)

Διεύθυνση:      “Κυπριακή Εστία”, ΚΕΚΡΟΠΟΣ 3, ΠΛΑΚΑ, 10558 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο:

Fax:

Ιστοσελίδα:        http:/enosikyprionelladas.gr/   ή    http:/enosiskyprionellados.gr/

e-mail:               eke@enosiskyprionellados.gr   ή  eke.attiki@gmail.com

Facebook:         https://www.facebook.com/enosislyprionellados

https://www.facebook.com/groups/262357160505541/     

https://www.facebook.com/groups/280596165344746/ 

TWITTER:           @EKE_cy_gr