ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ – Μοίρασμα βοήθειας σε αναξιοπαθούντα μέλη της Κυπριακής Παροικίας

«Προσφορά βοήθειας σε αναξιοπαθούντα μέλη της    

Κυπριακής παροικίας με τη συνδρομή     

της Εκκλησίας της Κύπρου»      

 

ΑΘΗΝΑ – Μοίρασμα βοήθειας σε αναξιοπαθούντα μέλη της Κυπριακής Παροικίας

Με την βοήθεια και τη συμβολή της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, η Ένωση Κυπρίων Ελλάδας, η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας θα μοιράσουν τον τρόφιμα σε οικογένειες Κυπρίων αποδήμων που έχουν πληγεί από την πρωτοφανή κρίση που έχει πλήξει την Ελλάδα (η ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθεί) . Η διανομή θα γίνει στην «Κυπριακή Εστία» (οίκημα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου), Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα.

Ακόμα σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κυπρίων Θριασίου και Δυτικής Αθήνας θα μοιρασθούν τρόφιμα  (η ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθεί) στα ΚΑΠΗ Ασπρόπυργου, σε οικογένειες της αντίστοιχης περιοχής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα πακέτα βοήθειας θα μοιρασθούν σε όσους είναι στο σχετικό κατάλογο.