ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΕ 2017-18

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΕ 2017-18

Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. έχει δημιουργήσει Επιτροπές Δραστηριοτήτων που στελεχώνονται από τα μέλη του Δ.Σ. και μέλη του σωματείου, με στόχο την υλοποίηση των διάφορων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Ε.Κ.Ε.

Οι επιτροπές Δραστηριοτήτων της Ε.Κ.Ε. θα έχουν ανοιχτό χαρακτήρα, για συμμετοχή όσων μελών της  Ε.Κ.Ε. ενδιαφέρονται.

Έχουν δημιουργηθεί οι παρακάτω επιτροπές Δραστηριοτήτων και έχουν ορισθεί οι εξής Επικεφαλής των επιτροπών:

Α.        Προβολής Κυπριακού, Δημοσίων Σχέσεων & συνεργασίας με Κυπριακούς & Ελλαδικούς φορείς, το Κυπριακό Παροικιακό κίνημα και την Ο.Κ.Ο.Ε

Γεώργιος Συλλούρης

Β.        Τύπου, Διαδικτύου – Συντακτική Επιτροπή του «Ενημερωτικού Δελτίου» – Κοινόν Κυπρίων

Γεώργιος Μιχαηλίδης

Γ.         Εκδηλώσεων, Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων

Παναγιώτης Ελευθερίου

Δ.        Οργανωτικών, οικονομικών. διαχείρισης και αναβάθμισης του οικήματος της «Κυπριακής Εστίας»

Γεώργιος Λιασής

Ε.        Συνδικαλιστικών, Παροικιακών, Εκπαιδευτικών θεμάτων

Γεώργιος Μιχαηλίδης

Στ.      Προσφυγικών θεμάτων

Γρηγόρης Κουνναμάς

Z. Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Πρόνοιας

Γεώργιος Συλλούρης

H. Νεολαίας (Νεολαία Ε.Κ.Ε.)

Η Επιτροπή Νεολαίας Ε.Κ.Ε. (έχει Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται απευθείας σε αρχαιρεσίες που διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια στο ενδιάμεσο της θητείας του Δ.Σ., από τα μέλη της Ε.Κ.Ε. ηλικίας 18-30 ετών και σύμφωνα προς τον «Εσωτερικό Κανονισμό της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων Μελών»).