ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Τα Δ.Σ. και οι Ε.Ε. της Ε.Κ.Ε

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΩΣ ΤΙΣ 31.03.2025

Μετά την αναδιάρθρωση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. που έλαβε χώρα στις 26/06/2024 η σύνθεση του έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος:                                  Όμηρος Παπασάββας                   Email: omirospapasavvas53@gmail.com  τηλ: 6948246588

 Αντιπρόεδρος:                         Λεωνίδας Μασσοστασής               Email: l.massostasis@hotmail.com  τηλ: 6956200156

 Γενική Γραμματέας:                Αργυρούλα Χαραλάμπους             Email: Argiroula1984@windowslive.com  τηλ: 6942274724

 Αναπληρ.Γραμματέας:            Γεώργιος Μιχαηλίδης                    Email: g.michaelides58.cy@gmail.com  τηλ: 6953001300

 Ταμίας:                                     Απόστολος Σπηλιόπουλος               Email: aspilioloulos83@gmail.com  τηλ: 6946722748

 Μέλη:                                        Παρασκευή (Σκεύη) Γιαπάνη        Email: skevit@gmail.com  τηλ: 6971895790

                                                    Αλκαίος – Παναγιώτης Σιβιτανίδης   Email: a_sivit@yahoo.gr  τηλ: 69453978998

                                                    Ολυμπία Παπαντωνίου                    Email: opapantoniou@gmail.com  τηλ: 6972800444

                                                    Λουκάς Λιασής                                   Email: lukliasis@gmail.com  τηλ: 6949723885

                                                    Μαρία Γεωργιάδου                           Email: mariageorgiadou1967@gmail.com  τηλ: 6944507449

                                                    Γεωργία (Τζωρτζίνα) Γεωργίου   Email: tzotrzinageorgiou78@gmail.com  τηλ: 6947813477

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. λήγει στις 31/03/2025

======================================

 

Ε Ν Ω Σ Ι Σ    Κ Υ Π Ρ Ι Ω Ν    Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  ( Ε.Κ.Ε.)

ΚΕΚΡΟΠΟΣ 3, ΠΛΑΚΑ, 10558 ΑΘΗΝΑ

http://www.enosiskyprionellados.gr/ 

Email:  eke@enosiskyprionellados.gr

Email:  enosiskyprionellados.eke@gmail.com

Τηλ. 6948246588, 6956200156, 6942274724,  6953001300,  6946722748