ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΥΝΗΛΘΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 2016 [19/03/2016]

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 2016

[19/03/2016]

Η Γ.Σ. ασχολήθηκε με τον Απολογισμό δράσης και προγραμματισμό της Ε.Κ.Ε. που βρίσκεται στον παρακάτω δικτυακό δεσμό:

http://www.cyprusnet.gr/assets/EKE-Apologismos-Programmatismos.2016.pdf    

Οι εκδηλώσεις της Ε.Κ.Ε. περιέχονται στον παρακάτω δεσμό:

https://enosikyprionelladas.gr/category/ekdiloseis/

Φωτογραφίες από εκδηλώσεις και δράσεις της Ε.Κ.Ε. περιέχονται στον παρακάτω δεσμό:

https://enosikyprionelladas.gr/category/fotografies/

(Ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα με τρεις επιφυλάξεις ως προς το θέμα μεταφοράς στη δημοτική της ονομασίας του σωματείου).

 

Στη συνέχεια ακολούθησε ο Οικονομικός Απολογισμός της Ε.Κ.Ε. και του Κληροδοτήματος Ρεβεκκάς Πολυμέρου – Τσαγκαρίδου και διαβάστηκε η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, που βρίσκονται στον παρακάτω δικτυακό δεσμό:

http://www.cyprusnet.gr/assets/EKE-Oikon.Apologisos-Ekthesi.El.Epitropis-19.03.2016.pdf

(Ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα με ένα άτομο που δήλωσε παρόν. Μετά την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Κ.Ε. που εγκρίθηκε ομόφωνα με ένα άτομο που δήλωσε παρόν, το ΔΣ, ο Ταμίας και η Ελ.Επ. απαλλάγηκαν των ευθυνών τους για την υπό ανασκόπηση περίοδο)

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Ε. ενέκρινε ομόφωνο ψήφισμα για το Κυπριακό που βρίσκεται στον παρακάτω δικτυακό δεσμό:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ – Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΚΕ – [19/03/2016]

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. στον παρακάτω δικτυακό δεσμό:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 2016 [19/03/2016]