Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Κ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΤΗΣ   Ε.Κ.Ε. Α’  ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. που συνήλθε στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, 2017 (εγκρίθηκε τροποποίηση του Εσωτ. Κανονισμού Λειτουργίας στη Γ.Σ. της Ε...

Διαβάστε περισσότερα