ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ [02/03/2016]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ [02/03/2016] Συνεδρίασε η Επιτροπή του Κληροδοτήματος με Προεδρεύοντα τον...