ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019