ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

 

Klirodotima-Polymerou-Isologismos.Apologismos.2023

(Πρωτοκολλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με αρ. 50458 – 04/07/2024)