ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – 2020 (ακυρώθηκε)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – 2020 (ακυρώθηκε)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος Ρεβέκκας Τσαγκαρίδου – Πολυμέρου, δυνάμει της με αριθμό 12.994/6. 3. 1994 δημοσίας διαθήκης της διαθέτιδος δημοσιευθείσας και κηρυχθείσας τούτης κυρίας με την υπ’ αριθμόν 286/1.995 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), ανακοινώνει την προκήρυξη της Υποτροφίας του Κληροδοτήματος, η οποία μέλλει να χορηγηθεί σε Κύπριο Έλληνα, νέο, ανεξαρτήτως φύλου, αποδεδειγμένου ήθους, Χριστιανό Ορθόδοξο και πνευματικών ικανοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπίσει μέρος των εξόδων του στη Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδος.

Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Ένωση Κυπρίων Ελλάδος, υπό τη φροντίδα της οποίας τελεί το Κληροδότημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enosiskyprionellados.gr έως την 10η Μαΐου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν: αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, αντίγραφο βαθμού πρόσβασης στα Ελληνικά Α.Ε.Ι., αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους, αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας ή αποδεικνύοντος εγγράφου ότι ανήκει στις κατηγορίες παθόντων της τουρκικής εισβολής του 1974 και αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

                                      Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας

                  Λεωνίδας Μασσοστασής           Αλέξιος Χ. Κωνσταντίνου