ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

Η ημερομηνία ανάρτησης στην Ιστοσελιδα του Υπουργείου Οικονομικών είναι: 15/02/2023

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι:  07/03/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ – Δ2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ου ΟΡΟΦΟΥ – 127 Τ.Μ. – ΑΝ ΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 16 – ΚΛ. ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ:

Στην ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ   https://www.amna.gr/pr-view/278939

Στην εφημερίδα: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στην εφημερίδα: Ο ΛΟΓΟΣ

– – – – – – – – – – – – – –

Στις 7 Μαρτίου 2023 έκλεισε ο κύκλος

προσφορών εκμίσθωσης, και η

Διαχειριστική Επιτροπή έλαβε

4 προτάσεις

που αποστάληκαν στην

Εποπτεύουσα Αρχή

– – – – – – – – – – – – – –

Στις 16 Μαρτίου η Εποπτεύουσα Αρχή

Δημοσίευσε τον Πίνακα Προσφορών, μέχρι τις 31/03/2023

προκειμενου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.

Με την λήξη της περίοδου αυτής

τελεσιδικεί η πλειοψηφούσα προσφορά.