ΣΩΜΑΤΕΙΟ Τα Δ.Σ. και οι Ε.Ε. της Ε.Κ.Ε ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [Τετάρτη 26/04/2017]

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.)

Συνήλθε το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. με σκοπό τη συγκρότηση του, και κατέληξε ΟΜΟΦΩΝΑ να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:                                      Γιώργος Συλλούρης  

Αντιπρόεδρος:                               Όμηρος Παπασάββας  

Αντιπρόεδρος:                               Μιχάλης Ευθυμίου  

Αντιπρόεδρος:                               Λεωνίδας Μασσοστασής  

Γραμματέας:                                    Γεώργιος Μιχαηλίδης  

Αναπληρ. Γραμματέας:                Γρηγόρης Κουνναμάς  

Ταμίας:                                             Γιώργος Λιασής  

Οργανωτικός Γραμματέας:         Χρυσόστομος Αγαθοκλέους  

Αναπληρ. Οργανωτ.Γραμματέας: Παναγιώτης Ελευθερίου  

Μέλη:                                               Ζηνοβία (Ζήνα) Παπαφώτη  

                                                          Αλέξιος Κωνσταντίνου   

Αθήνα, 26.04.2017