ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ [02/03/2016]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ [02/03/2016]

Συνεδρίασε η Επιτροπή του Κληροδοτήματος με Προεδρεύοντα τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό να εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό 1.1.2015-31.12.2015 και τον Επικαιροποιημένο Προϋπολογισμό για το 2016.