Έγγραφα & αποφάσεις ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ – Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΚΕ – [05/03/2017]

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΚΕ – [05/03/2017]

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Ε. που συνήλθε την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 αφού συζήτησε και ασχολήθηκε με το Κυπριακό πρόβλημα και την κατάσταση στην Κύπρο.

Χαιρετίζει το ανανεωμένο διεθνές ενδιαφέρον για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την επίτευξη συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος.

Εκφράζει υποστήριξη στις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας και στην αποφασιστικότητά τους να εργαστούν ακούραστα με ισχυρή θέληση και με αποτελεσματικό τρόπο, προς την κατεύθυνση μιας λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα, η οποία θα επανενώνει την Κύπρο και το λαό της, θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων, καθώς και το κοινό τους μέλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή του  37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το συνεχιζόμενο εποικισμό των Κατεχομένων, καθώς και τη συνεχιζόμενη παραβίαση από την Τουρκία των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθερίων των πολιτών της Κύπρου.

Καταδικάζει τη συστηματική τουρκική πολιτική του εποικισμού του κατεχόμενου εδάφους της Κύπρου, που είναι και Ευρωπαϊκό έδαφος. Υπογραμμίζει ότι ο εποικισμός είναι έγκλημα πολέμου, που δεν παραγράφεται ποτέ κατά το διεθνές δίκαιο και έχει ως στόχο την δραστική αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού.

Καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των εγκλωβισμένων και την άρνησή της Τουρκίας να εφαρμόσει τη Τρίτη Συμφωνία της Βιέννης του 1975.

Καταδικάζει την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην κατεχόμενη Κύπρο, των θρησκευτικών και πολιτιστικών μας μνημείων, που αποτελούν τμήμα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Καταδικάζει όλες τις ενέργειες της Τουρκίας που υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επανένωση της Κύπρου, προωθώντας αποσχιστικά σχέδια. Η μόνιμα αδιάλλακτη και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, δυναμιτίζει την προοπτική δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό.

Καταγγέλλει την Τουρκία ότι αρνείται να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ)  και να παράσχει τις απαραίτητες  πληροφορίες και να επιτρέψει την πρόσβαση σε όλες τις στρατιωτικές περιοχές των κατεχομένων, για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων.

Καλωσορίζει την υιοθέτηση  μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των νομίμων πολιτών της Κύπρου, χωρίς να αποδυναμώνεται η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ζητά την άμεση και άνευ όρων επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους ιδιοκτήτες της, ως μέτρο καλής θέλησης.

Καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και το Γ.Γ. να ασκήσουν τη επιρροή τους στην Τουρκία, ώστε να εγκαταλείψει την αδιάλλακτη μέχρι τώρα στάση της και να συμβάλει αποτελεσματικά στην εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό, εφαρμόζοντας τις σχετικές αποφάσεις του Ο.Η.Ε και του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει από την Τουρκία να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της που πηγάζουν από την ιδιότητα της ως υποψήφια για ένταξη χώρας, ειδικά τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της (ομαλοποίηση σχέσεων με γειτονικά κράτη, πρωτόκολλο Άγκυρας) και να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο οδικός χάρτης και ειδικά τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών της και την ελευθερία του Τύπου και των Μ.Μ.Ε.

Επειδή το κυπριακό πρόβλημα είναι διεθνές πρόβλημα στρατιωτικής εισβολής και κατοχής κράτους μέλους του Ο.Η.Ε. προς άλλο κράτος.

Επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξη για μια λύση που θα βασίζεται στις ομόφωνες αποφάσεις του  Εθνικού Συμβουλίου του 2009, στο διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Επιβεβαιώνει ότι μια συνολική, δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού προβλήματος, απαιτείται να στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές και προϋποθέσεις:

–          Την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και των εποίκων.

–          Την κατάργηση της συνθήκης εγγυήσεων του 1960

–          Την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, χωρίς αποκλίσεις

–          Την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.

–          Την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου

–          Την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ περί Κύπρου

–          Την ενότητα της χώρας, του λαού, των θεσμών και της οικονομίας και την κατοχύρωση μιας διεθνούς προσωπικότητας, μιας ιθαγένειας, και μιας ενιαίας κυριαρχίας.

–          Την κατοχύρωση των βασικών ελευθεριών, διακίνησης προσώπων, εγκατάστασης, απόκτησης περιουσίας και ενάσκηση επαγγέλματος.

–          Την κατοχύρωση των δημοκρατικών αρχών, όπως εφαρμόζονται στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς αποκλίσεις.

Η λύση πρέπει να τεθεί υπό την κρίση του συνόλου του Κυπριακού Λαού (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), σε ένα απολύτως ελεύθερο δημοψήφισμα. Στο δημοψήφισμα για τη λύση είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή των αποδήμων Κυπρίων και δη των προσφύγων.

Η Γ.Σ της Ε.Κ.Ε. δηλώνει την αταλάντευτη και ισχυρή θέλησή της για άμεση λύση του  Κυπριακού, που θα εξασφαλίσει τις ανωτέρω αρχές και την ασφάλεια, ευημερία και πρόοδο για όλους  τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου.