ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕ – 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕ – 2020

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος καλεί τα μέλη της, στην προβλεπόμενη από το καταστατικό ετήσια Γενική Συνέλευση που θα διενεργηθεί την 8η Μαρτίου 2020 ημέρα Κυριακή ώρα 19:00 στην Κυπριακή Εστία στην Αθήνα, οδός Κέκροπος 3, με παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Απολογισμός Δράσης (Απρίλιος 2019 – Μάρτιος 2020)

2) Οικονομικός απολογισμός της ίδιας περιόδου

3) Ψήφισμα για το Κυπριακό

4) Διάφορα

Σε περίπτωση μη απαρτίας, επαναληπτική Συνέλευση θα διενεργηθεί την 14η Μαρτίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο.

Για  την εγγραφή θέματος στα διάφορα είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του θέματος,  αμέσως μετά την ανάγνωση της ημερησίας διάταξης και πριν την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

     Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Λεωνίδας Μασσοστασής                                                  Αλέξιος Χ. Κωνσταντίνου