ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 2018

Αθήνα – Κυπριακή Εστία – Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα

 

1η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. 2018 την Κυριακή 11 Μάρτιου 2018 – 19:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει επαναληπτική Γ.Σ. το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 – 19:00

 

Θέματα:

1/ Απολογισμός και Προγραμματισμός

2/ Διάφορα

 

25/2/2018