ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Κ.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. – 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Κ.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. – 2019

Το Δ.Σ της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε) στη συνεδρίασή του της 17ης Ιανουαρίου 2019, αποφάσισε να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ. Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Κ.Ε και για την εκλογή Αντιπροσώπων για το 16ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ, την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Μαρτίου 2019, από ώρα 8:00 έως 19:30, στην Κυπριακή Εστία (Κέκροπος 3-Πλάκα).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019, ώρα 18:00, στην Κυπριακή Εστία.
Σε περίπτωση μη Απαρτίας, θα επαναληφθεί την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, ώρα 18:00 στην Κυπριακή Εστία.

Οι νέες εγγραφές λήγουν την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:30. Συνεδρίαση του Δ. Σ για έλεγχο και έγκριση.ΠΡΟΚΗΡΗΥΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Κ.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019, ώρα 18:00, στην Κυπριακή Εστία. Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, ώρα 18:00 στην Κυπριακή Εστία.

Η οικονομική τακτοποίηση είναι 3€ και γίνεται στη Γενική Συνέλευση και την ημέρα των εκλογών.
Τα ανωτέρω αποτελούν συνοπτική περίληψη της συνολικής προκήρυξης που ενέκρινε το ΔΣ. Το αυτούσιο κείμενο της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες αθηναϊκές εφημερίδες και θα αναρτηθεί στην πινακίδα ανακοινώσεων του σωματείου.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων μέχρι την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:30. Συνεδρίαση του Δ. Σ. για έγκριση υποψηφιοτήτων, απολογισμού πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού.

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΣΣΟΣΤΑΣΗΣ