ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ [10/05/2017]

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ [10/05/2017]

 

(Το ΔΣ της ΕΚΕ στην συνεδρίαση του στις 10 Μαϊου ενέκρινε τον παρακάτω Προγραμματισμό Δράσης):

 

 1. ΚΥΠΡΙΑΚΟ:


Η ενότητα όλων μας ανεξάρτητα από τυχόν κομματικούς ή άλλους επηρεασμούς ή διαφωνίες είναι επιβεβλημένη, για να επιτύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ως σωματείο, στον αγώνα που διεξάγει η πατρίδα μας για απελευθέρωση από τον τουρκικό στρατό κατοχής και για δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Σε ότι αφορά τις αποφάσεις και θέσεις του σωματείου, όποιες διαφωνίες και αν υπάρχουν, λαμβάνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού και τις αρχές της δημοκρατίας. Βάση αποτελεί το ομόφωνο ψήφισμα της Γ.Σ. της 05.03.2017.

Το Δ.Σ απαιτείται να λειτουργεί με συλλογικότητα και να λαμβάνει τις αποφάσεις μετά από δημοκρατικό διάλογο και επιδίωξη σύνθεσης απόψεων και θα αναδεικνύει αποφασιστικά τον κοινό στόχο που μας συνενώνει, δηλαδή την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας και την επανένωση της πατρίδας μας.

Στη Ε.Κ.Ε όλοι έχουν θέση και όλοι οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πέραν από κομματικά συμφέροντα στον κοινό αγώνα για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Οφείλουμε να στηριχθούμε στα πολλά που μας ενώνουν και κυρίως στον κοινό αγώνα για απελευθέρωση της ημικατεχόμενης πατρίδας μας και να παραμερίσουμε τα λίγα που μας χωρίζουν.

Να κρατείται το Κυπριακό σε επικαιρότητα μέσα από επετειακές δραστηριότητες (Ιούλιος 74, 1 Οκτώβρη, 15 Νοέμβρη, 1 Απριλίου), με δράσεις με την Πρεσβεία, την Ο.Κ.Ο.Ε., τα άλλα παροικιακά σωματεία κτλ.

Σχετικά με τις αρχές και την μορφή λύσης του Κυπριακού αναφερόμαστε στη σχετική ομόφωνη απόφαση του εθνικού συμβουλίου του 2009, επισημαίνοντας ότι δεν έχει σημασία η ονομασία της λύσης, αλλά το περιεχόμενό της. Στις όποιες αναφορές εκ μέρους της Ε.Κ.Ε. θα τονίζεται η επιθυμία μας για λύση, που πρέπει να είναι δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική και θα αναφέρονται (όταν χρειάζεται) όσα περιλαμβάνονται στο σχετικό ψήφισμα της Ε.Κ.Ε. Η λύση προϋποθέτει την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων, την κατάργηση της συνθήκης εγγυήσεων και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και  του ευρωπαϊκού κεκτημένου, χωρίς αποκλίσεις.

Στην πορεία των συνομιλιών – πιθανού δημοψηφίσματος, θα λαμβάνεται πρόνοια για ολόπλευρη και πλουραλιστική ενημέρωση της παροικίας ώστε να μπορούν τα μέλη της παροικίας να ασκήσουν το ατομικό τους δικαίωμα ενημερωμένα.

Σε κάθε περίπτωση θα προβάλλεται η θέση ότι η προτεινόμενη λύση πρέπει να τεθεί υπό την κρίση του συνόλου του Κυπριακού Λαού (όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας), σε ένα απολύτως ελεύθερο δημοψήφισμα. Στο δημοψήφισμα για τη λύση είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή των αποδήμων Κυπρίων και δη των προσφύγων. 

Στις επικείμενες Προεδρικές εκλογές η Ε.Κ.Ε. θα είναι ουδέτερη, και δεν θα συναχθεί με κανένα υποψήφιο. Θα λαμβάνεται πρόνοια για ολόπλευρη και πλουραλιστική ενημέρωση της παροικίας ώστε να μπορούν τα μέλη της παροικίας να ασκήσουν το ατομικό τους δικαίωμα ενημερωμένα.

 

 1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

  

 Α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ:

Είναι ζήτημα ομαλής λειτουργίας αλλά και δημοκρατικής αναγκαιότητας η συνέχιση της επικοινωνίας με τα μέλη του σωματείου και η ενημέρωσή τους για όλα τα δρώμενα, τις θέσεις, εκδηλώσεις και ενέργειές του.

Για να μην αισθάνονται αποξενωμένα τα μέλη μας πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς και να καλούνται στις εκδηλώσεις και κυρίως στις γενικές συνελεύσεις.ίναι αδιανόητο και υφίσταται ζήτημα έλλειψής νομιμότητας και καταστατικής τάξης να γίνονται γενικές συνελεύσεις και να μην καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση ως εξής:

α.   Με περαιτέρω συλλογή e-mail και κινητών τηλεφώνων όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών μας.

β    Να ζητηθεί από τα μέλη αυτά να μεταδώσουν το μήνυμα που θα τους σταλεί σε όλα τα γνωστά τους μέλη, ώστε να διευρυνθεί περαιτέρω ο κατάλογος e-mail και κινητών τηλεφώνων, μέσω των οποίων θα πολλαπλασιαστεί η επικοινωνία.

γ   Να αξιοποιηθεί το facebook και το twitter της Ε.Κ.Ε.

δ Να στέλλεται το περιοδικό ηλεκτρονικά στα μέλη μας, ώστε να αφαιρεθεί το σημαντικό κόστος ταχυδρομικών τελών. Για όσα μέλη δεν έχουν e-mail, να γίνεται επικοινωνία με δικά τους άτομα κατά το δυνατόν.

ε   Να αξιοποιηθεί περαιτέρω η ιστοσελίδα της Ε.Κ.Ε.

 

Β. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

α)  Η Ε.Κ.Ε πρέπει να συντονίζεται με το Σπίτι της Κύπρου, με την Ο.Κ.Ο.Ε, με άλλα κυπριακά και ελλαδικά σωματεία και φορείς για εκδηλώσεις που αφορούν στο κυπριακό, με στόχο την πιο μαζική και ποιοτική επιτυχία τους.

β)  Μια μακροχρόνια αδυναμία μας είναι η αδυναμία προβολής των εκδηλώσεων μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ζήτημα που επίσης πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε.

γ)   Σε ότι αφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις υπάρχει περιθώριο, όσο αυτό είναι εφικτό, να γίνονται συχνά συνεστιάσεις χαμηλού κόστους, με στόχο την αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ των μελών μας.

δ)  Επίσης θα ήταν χρήσιμο να γίνονται μουσικές, χορευτικές και θεατρικές δράσεις και εκδηλώσεις και στην Κυπριακή Εστία, με την περαιτέρω δραστηριοποίηση των αντίστοιχων ομάδων εργασίας, που ενδείκνυται να πλαισιωθούν και από νέα σε ηλικία μέλη μας.

ε)    Θεωρούμε θέμα πρώτης προτεραιότητας την ενίσχυση του θεατρικού ομίλου, την ενίσχυση και ενοποίηση του χορευτικού ομίλου, την δημιουργία μουσικού τμήματος σε συντονισμό και συνεργασία με φορείς και την χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «η Κύπρος», και της Κίνησης για την Προβολή και προώθηση του Κυπριακού Πολιτισμού.

στ)   Η ιδέα για  διοργάνωση συναυλιών και πολιτιστικών Φεστιβάλ κ.ά. πρέπει να υλοποιηθεί. Η διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων (σκάκι, τάβλι, κ.ά.) δημιουργία ομάδων αθλητικού περιεχομένου.

ζ)     Να συνεχιστούν τα επιτυχημένα οδοιπορικά στις κατεχόμενες περιοχές (με νέο περιεχόμενο και μορφή) και να επεκταθούν και στις υπόλοιπες ελεύθερες περιοχές.

η)     Εκδηλώσεις για την ΑΟΖ

θ)     Να συνεχιστεί η ετήσια εκδήλωση-δοξολογία προς τιμή των εν Κύπρω Διαλάμψαντων Αγίων (1η Κυριακή του Οκτωβρίου) και δοξολογίας για την Ανεξαρτησία της Κύπρου.

Είναι προφανής μακροχρόνια αδυναμία μας να μην μπορούμε να μεταδώσουμε στις νέες γενιές τους παραδοσιακούς μας χορούς και το τραγούδι, που αποτελούν βασικό συστατικό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Να επιδιωχθεί τα Χριστούγεννα/Πρωτοχρονιά, να ψαλθούν τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας/Πολιτειακή ηγεσία, όπως άλλα οργανωμένα σύνολα Κρητικοί, Πόντιοι, Θράκες κ.λ.π.

 

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ (ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ):

 • Μέτρα για την δημιουργία συνθηκών ισότιμης συμπεριφοράς προς τους απόδημους ως Κυπρίων πολιτών & προσφύγων.
 • επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου στην Ελλάδα.
 • επίλυση ζητημάτων, που έχουν σχέση με τον επαναπατρισμό στην Κύπρο (οικοσκευές, ατέλειες, στεγαστικό επίδομα, κ.ά.),
 • ίση μεταχείριση προσφύγων αποδήμων σε σχέση με όσους παρέμειναν στη Κύπρο με αιχμή το στεγαστικό (απόκτηση α’ κατοικίας στην Κύπρο) και το εκπαιδευτικό (φοιτητική χορηγία – δανειοδότηση), δικαίωμα χρήσης από Απόδημους πρόσφυγες Τ/Κ κατοικιών που έχουν εγκαταλειφθεί.. Έγκριση στα πλαίσια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής ενός νέου ειδικού σχεδίου επιδότησης στέγης για τους Κύπριους απόδημους,
 • επίλυση του ζητήματος που σχετίζεται με το δυσανάλογο κόστος αεροπορικών εισιτηρίων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου
 • επίλυση του αιτήματος παροχής δικαιώματος ψήφου στις Προεδρικές και Βουλευτικές εκλογές σε όλες τις κατηγορίες των Κυπρίων μεταναστών, στα πλαίσια της ισότητας πολιτών με Κυπριακή Ιθαγένεια, καθώς και η επέκταση της άσκησης του δικαιώματος αυτού στο εξωτερικό για όλους.

 

 

Δ. ΑΛΛΗΛΟ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

  • Συνέχιση της βοήθειας & της Συνεργασίας με την Εκκλησία της Κύπρου, τους Γιατρούς του Κόσμου, άλλων φορέων αλληλεγγύης και αναζήτηση νέων χορηγών
  • Συγκρότηση κινήματος αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης προς αναξιοπαθούντες από επιχειρηματίες, γιατρούς, δικηγόρους.
  • Βοήθεια στην εξεύρεση εργασίας
  • Λειτουργία με την ΕΦΕΚ-Αθήνας και την Πρεσβεία Τράπεζας Αίματος και Αιμοπεταλίων

  

Ε. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. & ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. – ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • Δημιουργία σχετικών επιτροπών επεξεργασίας των καταστατικών εγγράφων & Κανονισμών με προτεραιότητα το επικείμενο συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε.
  • Για την Ε.Κ.Ε. ως την επόμενη Γ.Σ.
  • Έγκριση και θέση σε λειτουργία εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Ε.Κ.Ε.

  

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Θεατρικός όμιλος σε συνεργασία με την αντίστοιχη Κίνηση Πολιτισμού
  • Χορευτικός Όμιλος – ενοποίηση των σχημάτων
  • Προσπάθεια για δημιουργία μουσικού ομίλου με παραδοσιακή μουσική
  • Συνεργασία με την Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «η Κύπρος»
  • Φιλολογικές βραδιές
  • Κινηματογραφικές βραδιές
  • Εκθέσεις & παρουσιάσεις
  • Προσπάθεια για ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  • Συνεργασία σε εξειδικευμένους τομείς (επιστήμονες, πρόσφυγες)
  • Συνεργασία με τοπικά σωματεία και συλλογικότητες (Τρικωμίτες, Καρπασίτες, Μορφίτες, Αμμοχωστιανοί, Μεσαορίτες, Κερυνειώτες κ.ά.) ή περιφερειακά σωματεία στην Αττική και προβολή των κατεχόμενων περιοχών μας μέσω των αντίστοιχων κατεχόμενων δήμων).
  • Ενίσχυση της υπόστασης της Ο.Κ.Ο.Ε., της συνεχούς παρουσίας της στις δραστηριότητες των σωματείων-μελών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, της ενίσχυσης της λειτουργίας τους, αλλά και το κυριότερο μέσα από μια πολύπλευρη πολιτική συναίνεσης ανάμεσα σ’ όλες τις δημοκρατικές συνισταμένες του παροικιακού κινήματος που ουσιαστικά επέβαλαν το ρόλο της Ο.Κ.Ο.Ε. σαν της κορυφαίας δευτεροβάθμιας συντονιστικής οργάνωσης της παροικίας, και την δημιουργική προσφορά της στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και την ΠΣΕΚΑ.
  • Προώθηση της αναβάθμισης  των υπηρεσιών για τους απόδημους και επαναπατρισθέντες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Ανάπτυξη σχέσεων με Ελλαδικούς φορείς & οργανώσεις

 

 

Η. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & FACEBOOK

  • Χρήση των μέσων αυτών για προβολή των θέσεων και δραστηριοτήτων της Ε.Κ.Ε. στα μέλη και φίλους της Ε.Κ.Ε.
  • Κανόνες για ισότιμη και πλουραλιστική προβολή στην προσέγγιση των πολιτικών δυνάμεων και επιλογών στην Κύπρο. Αυστηρή τήρηση της πολυφωνίας και του πλουραλισμού και αποφυγή μονόπλευρων πρακτικών, ιδιαίτερα μέσα από τις σελίδες των συνδυασμών (http://www.enosikyprionelladas.gr/syndiasmoi ).
  • Περαιτέρω προβολή του έργου της παροικίας από το Ρ.Ι.Κ
  • Οικονομική αυτοτέλεια του περιοδικού (διαφημίσεις, χορηγίες)

 

Θ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Αναζήτηση χορηγιών από φορείς & επιχειρηματίες
 • Αναζήτηση διαφημίσεων
 • Χοροεσπερίδες
 • Αναζήτηση φορέων για προσφορά δωρεάν υλικών (φωτοτυπικό) και υλικών – υπηρεσιών σχετικών με την περαιτέρω ανασυγκρότηση και συντήρηση της «Κυπριακής Εστίας»
 • Επικαιροποίηση του Συμφωνητικού με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

 

Ι. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ

Η «Κυπριακή Εστία» να θεσμοθετηθεί ότι θα ανοίγει κάθε Σαββατοκύριακο και τις άλλες ημέρες για λειτουργία των πολιτιστικών ομάδων. Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να προσελκύσει Κύπριους (Τάβλι, σκάκι, τηλεόραση, Ιντερνέτ. κ.ά.) αλλά και να τοποθετηθούν αυτόματα μηχανήματα με αναψυκτικά, χυμούς, και ροφήματα.

Περαιτέρω εκσυγχρονισμός της Κυπριακής Εστίας (κουφώματα, κάγκελα,  οπτικοακουστικά μέσα, κ.ά.).

 

ΙΑ.  ΑΠΟΔΗΜΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Προσοχή και ανάπτυξη δράσης για την απόδημη νεολαία, ιδιαίτερα την β’ και γ’ γενιά (πολιτισμός, δεσμοί με την Κύπρο, Κυπριακή διάλεκτος, εθελοντικές και περιβαλλοντικές δράσεις, κ.ά.). Στήριξη των προσπαθειών της Νεολαίας Ε.Κ.Ε. και Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. Να στηριχθεί η απόδημη νεολαία στη δημιουργία δράσεων (πάρτι, εκδηλώσεις, αθλητισμός, Ιντερνέτ, κλπ). Συνεργασία με την ΕΦΕΚ/Αθήνας.

Σημαντική επιδίωξή μας θα είναι η συντονισμένη συνεργασία μας, τόσο με τους Κύπριους φοιτητές όσο και με την υπόλοιπη νεολαία μας ώστε  να εμπλουτισθούν τα πολιτιστικά τμήματα της Ε.Κ.Ε κυρίως στους τομείς του αθλητισμού, στο χορευτικό και θεατρικό τμήμα.