ΝΕΟΛΑΙΑ Ε.Κ.Ε.

H νέα Γραμματεία της Νεολαίας Ε.Κ.Ε. (2018-2020)

H νέα Γραμματεία της Νεολαίας Ε.Κ.Ε.

(2018-2020)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟ

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:        ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:        ΣΟΦΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΦΑΡΗ

ΟΡΓΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤ.:       ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΑΣΣΗΣ

ΑΝ. ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤ.:     ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

ΜΕΛΟΣ:                             ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ