ΝΕΟΛΑΙΑ Ε.Κ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΚΕ

Η Ένωσις Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) συμμορφούμενη προς τα έκτακτα μέτρα των αρμόδιων φορέων της πολιτείας και για τη διαφύλαξη της υγείας όλων, αναβάλλει τις πρoγραμματισθείσες για την προσεχή Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020, εκλογές της Νεολαίας ΕΚΕ.
Οι εκλογές προκηρύχθηκαν για για την ανωτέρω ημερομηνία και επιβεβαιώθηκε η διενέργειά τους, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., στη συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2020.
Η νέα ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, θα καθορισθεί από το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γραμματέας
Λεωνίδας Μασσοστασής                     Αλέξιος Κωνσταντίνου