ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Προϋπολογισμός για το 2017, με αριθμ. πρωτοκ. 104461/7804 – 13/12/2016.

Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων κατετέθηκε Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός για το 2017 στις 04/08/2017 με αριθμ. Πρωτοκ. 65992/4595: