ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

(Πρωτοκολλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με αρ.55695 – 03/05/2022)