ΣΩΜΑΤΕΙΟ Τα Δ.Σ. και οι Ε.Ε. της Ε.Κ.Ε

ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Κ.Ε.)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Ε που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Μαρτίου 2019 συνήλθε σε συνεδρίαση στις 3 Απριλίου 2019 και κατρτίστηκε σε σώμα. Με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που ακολουθεί ανακοινώθηκε η σύνθεση του μαζί με τις ευχαριστίες του προς τα μέλη Ε.Κ.Ε. για την εκλογή του και τις γενικές αρχές δράσης του