ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 1ο Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΚΕ [17.08.1964]

Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 1ο Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΚΕ [17.08.1964]

Πρόεδρος:   
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ

Αντιπρόεδρος:    
ΔΟΜΝΙΤΣΑ ΚΑΒΟΥΝΙΔΟΥ – ΛΑΝΙΤΟΥ
Γραμματέας:     
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Ταμίας:    
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΪΖΟΣ
Μέλη:    

ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΣΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΣ

ΛΩΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ