ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από τη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ [25/01/2017]