ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Κ.Ε. – 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Κ.Ε. – 2022

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) που συνήλθε στις 09/04/2022, αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τα μέλη του σωματείου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διενεργηθεί την 27η Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00 στην Κυπριακή Εστία στην Αθήνα, οδός Κέκροπος 3, με το παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:

  • Απόφαση της Γ.Σ. για  παράταση της θητείας του παρόντος Δ.Σ. ως τις 31/03/2023, λόγω των περιοριστικών μέτρων της Πανδημίας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, επαναληπτική Συνέλευση θα διενεργηθεί την 3η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο με το ίδιο θέμα, και θα λάβει χώρα με όσα άτομα είναι παρόντα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη που θα παρευρεθούν πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα για την Πανδημία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ:    http://www.amna.gr/pr-view/258204

– – – – – – – – – – –

ΠΡΑΚΤΙΚΑ της ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της Ε.Κ.Ε. –

ΤΡΙΤΗ 03/05/2022

Συνήλθε σήμερα Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 η εξ’ αναβολής έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) στην Κυπριακή Εστία στην Αθήνα, οδός Κέκροπος 3, και λαμβάνει χώρα με όσα άτομα είναι παρόντα.

Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκάλεσε το Δ.Σ. της 12/04/2022 της  Ε.Κ.Ε. για τις 27 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας μεταξύ των ταμειακά εντάξει μελών. Η ανακοίνωση ως ορίζει το Καταστατικό κοινοποιήθηκε στα μέλη με ανάρτηση της ανακοίνωσης στα γραφεία του σωματείου, με δημοσίευση της στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Ε. και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (https://enosikyprionelladas.gr/ektakti-gs-eke-2022/).

Η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε με μόνο θέμα ημερησίας διάταξης:

  • Απόφαση της Γ.Σ. για παράταση της θητείας του παρόντος Δ.Σ.  ως τις 31/03/2023, λόγω των περιοριστικών μέτρων της Πανδημίας.

Διαπιστώνεται ότι όλα τα παρόντα μέλη είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Τηρήθηκαν  τα προβλεπόμενα μέτρα για την Πανδημία.

O Πρόεδρος της Ε.Κ.Ε.  Όμηρος Παπασάββας, προτείνει της Έκτακτης ΓΣ να Προεδρεύσει ο ίδιος, Αντιπρόεδρος να είναι ο Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Ε. Λεωνίδας Μασσοστασής και Γραμματέας να είναι ο Γραμματέας της Ε.Κ.Ε. Αλέξιος Κωνσταντίνου.  Εγκρίνονται ομόφωνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Ε. εξηγεί τους λόγους για τον οποίο αποφασίστηκε η σύγκληση της Έκτακτης Γ.Σ. λόγω της αδυναμίας διοργάνωσης υγειονομικά ασφαλών αρχαιρεσιών στην Ε.Κ.Ε. εξ’  αιτίας της Πανδημίας. Τονίζει ότι οι εκλογές γίνονται με συμμετοχή εκατοντάδων μελών με μεγάλο συνωστισμό, που εξ΄ αιτίας της πανδημίας είναι απαγορευτικές, και φυσικά απαιτούν χρόνο και σημαντική προσπάθεια οργάνωσης τους. Ακόμα η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.) έχει πάρει απόφαση  με την οποία καλεί τα μέλη της να παρατείνουν τη θητεία τους και οι αρχαιρεσίες να μεταφερθούν αρχές του 2023. Κατά συνέπεια ζητά από την Έκτακτη Γ.Σ. να παρατείνει τη θητεία του παρόντος Δ.Σ. ως τις 31/03/2023. 

Ακολουθεί συζήτηση, και όλα τα παρόντα μέλη συμφωνούν. Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ 

    Όμηρος Παπασάββας             Λεωνίδας Μασσοστασής             Αλέξιος Κωνσταντίνου