Έγγραφα & αποφάσεις ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Αποφάσεις της Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. – 17/03/2018

Αποφάσεις της Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. – 17/03/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Γ.Σ.)      

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.)    

(Αθήνα, Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, ώρα 7 μ.μ.)      

 

Στην Αθήνα σήμερα Σάββατο 17η Μαρτίου 2018 και ώρα 19.00 ύστερα από πρόσκληση προς τα μέλη του Σωματείου που απεστάλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Ε.,  σύμφωνα με το Καταστατικό, συνήλθαν στην Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα, σε Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Σωματείου. Η Πρόσκληση με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2018, καλούσε σε Τακτική Γενική Συνέλευση  την Κυριακή 11η Μαρτίου, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας.

Τα προτεινόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός και Προγραμματισμός.
  2. Διάφορα.

 

Το λόγο έλαβε ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κ.  Γεώργιος Μιχαηλίδης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά την έναρξη της Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης οικονομικά τακτοποιημένα μέλη είναι 32 και τα οποία είναι παρόντα. (Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό για την  Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση ισχύει: «ότι έχει απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων». Στη συνέχεια προτείνονται όπως τα Μέλη του Σωματείου κ.κ. Πιερής Μιχαήλ, Χρυσόστομος Δημητρίου και Πέτρος Πέτρου,  αποτελέσουν το Προεδρείο της σημερινής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από τα παρευρισκόμενα μέλη του Σωματείου.

Οι ως άνω αναφερόμενοι που αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, κατέλαβαν τις θέσεις τους και όρισαν μεταξύ τους ως Πρόεδρο τον Πιερή Μιχαήλ, Αντιπρόεδρο τον Χρυσόστομο Δημητρίου και Γραμματέα τον Πέτρο Πέτρου.

Εγκρίνεται από το σώμα της Γ.Σ. ομόφωνα η Ημερησία Διάταξη.

 

ΘΕΜΑ 1ο         – Απολογισμός – Προγραμματισμός

Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γιώργο Συλλούρη, για να παρουσιάσει τον Διοικητικό Απολογισμό – Προγραμματισμό της περιόδου. Το κείμενο περιέχεται στο Επισυναπτόμενο 1.

Ο Ταμίας κ. Γιώργος Λιασής παρουσιάζει τον Οικονομικό Απολογισμό της περιόδου, που περιλαμβάνει το Κεντρικό Ταμείο της Ε.Κ.Ε. και το Ταμείο του Κληροδοτήματος Ρεβέκκας Πολυμέρου Τσαγκαρίδου. Οι εκθέσεις προβάλλονται με τον προτζέκτορα. Τα κείμενα περιέχονται στα Επισυναπτόμενα 2.

Εκ μέρους της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Κ.Ε. (τα μέλη της οποίας απουσιάζουν) παρουσιάζει την Έκθεση της ως εξουσιοδοτημένος ο Γραμματέας κ. Γιώργος Μιχαηλίδης. Η  έκθεση προβάλλεται με τον προτζέκτορα. Τα κείμενα περιέχονται στο Επισυναπτόμενο 3.

Ακολουθεί κύκλος διευκρινιστικών ερωτήσεων.

Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος στα παριστάμενα μέλη της Ε.Κ.Ε. να τοποθετηθούν επί του θέματος της Γ.Σ. και των Απολογισμών – Προγραμματισμού, αρχής γενομένης με παρουσίαση των απόψεων των συνδυασμών.

Πρώτος μίλησε ο Γραμματέας της Ε.Κ.Ε. κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης, εκ μέρους του συνδυασμού Δημοκρατική Συνεργασία. Το κείμενο περιέχεται στο Επισυναπτόμενο 4.

Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Λοίζος Λοίζος, εκ μέρους του συνδυασμού Ανανεωτική Αγωνιστική.

            Ακολουθεί ο Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Ε. κ. Όμηρος Παπασάββας που μίλησε εκ μέρους του συνδυασμού ΕΛΛΑΣ.

            Ακολουθεί ο Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Ε. κ. Λεωνίδας Μασσοστασής που μίλησε εκ μέρους του συνδυασμού Αγωνιστική Κίνηση.

Ακολουθεί ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Ε. κ. Γιώργος Συλλούρης που μίλησε εκ μέρους του συνδυασμού Ενωτική Δημοκρατική Πορεία.

Τελευταίος από τους συνδυασμούς μίλησε ο κ. Ιάκωβος Ιωάννου εκ μέρους της  Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται σε μέλη της Γ.Σ. που τοποθετούνται ατομικά. Διαβάζεται επιστολή του κ. Λουκά Λιασή, Αντιπρόεδρου της απερχόμενης Γραμματείας της Νεολαίας Ε.Κ.Ε. Το κείμενο περιέχεται στο Επισυναπτόμενο 5.

Στο σημείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Γ.Σ. αποχωρεί λόγω του ότι πρέπει να προλάβει το τραίνο.

Ακολουθούν ψηφοφορίες ξεχωριστά για:

  • Τον Διοικητικό Απολογισμό – Εγκρίνεται Ομόφωνα
  • Τον Οικονομικό Απολογισμό – Εγκρίνεται Ομόφωνα
  • Την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής – Εγκρίνεται Ομόφωνα

Ο Ταμίας, το Δ.Σ. και η Ελεγκτική Επιτροπή απαλλάσσονται ομόφωνα για την κρινόμενη περίοδο.

 

ΘΕΜΑ 2ο         – Διάφορα

Ο Γραμματέας κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης προτείνει τη συζήτηση και έγκριση τριών αποφάσεων στα Διάφορα που αφορούν: τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ψήφισμα προς την Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. και την Ο.Κ.Ο.Ε. και απόφαση για συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας – Κύπρος ‘74.

Σειρά μελών, θεωρούν ότι η παραπάνω πράξη αποτελεί αιφνιδιασμό και αποχωρούν.

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Ε. κ. Γιώργος Συλλούρης ζήτησε το λόγο και είπε τα ακόλουθα: «δεν επιτρέπεται εκ των υστέρων να τεθεί θέμα στα Διάφορα εφόσον κατά την έναρξη της Γ.Σ. δεν δηλώθηκαν ώστε να λάβουν γνώση οι παρευρισκόμενοι και να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Εάν τεθούν αυτά τα θέματα σε ψηφοφορία η απόφαση θα είναι άκυρη. Συμβουλεύω τον κ. Μιχαηλίδη να αποσύρει τα θέματα αυτά γιατί τα εμφανίζει για πρώτη φορά. Σε αυτή τη διαδικασία δεν υπήρξε καμία διαβούλευση ή ενημέρωση στα μέλη του Δ.Σ. ούτε στα νεοεκλεγέντα μέλη της Νεολαίας Ε.Κ.Ε. Είναι αντιδεοντολογικό και ένα τόσο σημαντικό θέμα έπρεπε να τεθεί στην αρχή της Γ.Σ.».

Ο κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης, ζήτησε το λόγο και είπε τα ακόλουθα: «στην αρχή της Γ.Σ. τέθηκε το θέμα Διάφορα και εγκρίθηκε. Το τι θα συζητηθεί στα Διάφορα προτείνονται στο σημείο αυτό που έχει φτάσει η Γ.Σ. Στο παρελθόν η Γ.Σ. ενέκρινε τη συζήτηση στα Διάφορα πχ ψηφίσματα για το Κυπριακό χωρίς να έχει προαναφερθεί στην αρχή της Γ.Σ. Ο κ. Συλλούρης πάλι προσπαθεί να παραπλανήσει το σώμα της Γ.Σ., αφού αποκρύπτει το τι αναγράφεται στο άρθρο 8α  του Καταστατικού που αναφέρει ότι: ”Θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην Ημερησία Διάταξη δεν μπορούν να απασχολήσουν την Γ.Σ., εκτός αν αποφασίσει αντίθετα η πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων μελών”.».

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ζητά ονομαστική κλήση των παρόντων για να διαπιστωθεί αν οι παρόντες είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Διαπιστώνεται ότι είναι εντάξει όλοι οι εναπομείναντες παρόντες που είναι 21 από τα 36 μέχρι την ώρα εκείνη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, που περιέχονται στο Επισυναπτόμενο 6. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται ομόφωνα  τη συζήτηση των θεμάτων και συνεχίζεται.

Ψηφοφορία 1 (προσθήκη στον Εσωτερικό Κανονισμό):

Να προστεθεί στο τέλος του τμήματος Β2΄  ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.:

«Ειδικά για την Επιτροπή Νεολαίας της Ε.Κ.Ε. που έχει μόνιμο χαρακτήρα, θα ισχύουν:

  • – Η Επιτροπή Νεολαίας (Νεολαία Ε.Κ.Ε.) θα χαίρει αυτονομίας και οργανωτικής αυτοτέλειας. Δηλαδή στα όποια θέματα αφορούν την οργανωτική της ανάπτυξη και διάρθρωση, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και δράσεων της θα λειτουργεί χωρίς καμία έξωθεν παρέμβαση και κηδεμονία.
  • – Η ηλικία των 30 ετών, θα καθορίζεται όπως προσδιορίζεται από τους υπερκείμενους κανόνες της ΝΕΠΟΜΑΚ, δηλ. θα αφορά όλους/ες όσους/ες συμπληρώνουν το 30 έτος στη διάρκεια του έτους που διεξάγονται τα Συνέδρια της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και της ΝΕΠΟΜΑΚ.»

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

Ψηφοφορία 2 (ψήφισμα προς την Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. και την Ο.Κ.Ο.Ε.)

«Η Ε.Κ.Ε. παρακαλεί την Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. και την Ο.Κ.Ο.Ε. να προσαρμόσει “τον Εσωτερικό κανονισμό της για την Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. και τα Τμήματα Νεολαίας των Σωματείων Μελών” στις αποφάσεις της ΝΕΠΟΜΑΚ, όσον αφορά την αυτονομία και την οργανωτική της αυτοτέλεια, χωρίς καμία έξωθεν παρέμβαση και κηδεμονία, και στο ότι θα προσδιορίζεται το 30 έτος της ηλικίας ώστε να αφορά όλους/ες όσους/ες το συμπληρώνουν στη διάρκεια του έτους που διεξάγονται τα Συνέδρια της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και της ΝΕΠΟΜΑΚ.»

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

 

Ψηφοφορία 3 (απόφαση για την Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας – Κύπρος ’74)

«Η Γενική Συνέλευση καλεί το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. να αναπτύξει αγαστή συνεργασία και κοινές δράσεις με την Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας – Κύπρος ’74, προς όφελος των θεμάτων των Προσφύγων, του Κυπριακού και της Κύπρου.»

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η παρούσα  Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε πέντε αντίγραφα (ένα για κάθε μέλος του Προεδρείου της Γ.Σ. και δύο που παραδίδονται στο Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε.), το οποίο αφού διαβάστηκε και έγινε κατανοητό υπογράφεται από το Προεδρείο της Γ.Σ. του Σωματείου, όπως ακολουθεί.

 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                Ο Αντιπρόεδρος

Πιερής Μιχαήλ           Πέτρος Πέτρου                Χρυσόστομος Δημητρίου