ΣΩΜΑΤΕΙΟ Τα Δ.Σ. και οι Ε.Ε. της Ε.Κ.Ε

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ.Ε – 01/07/2020

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) συνήλθε την 1η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και κατόπιν διαλογικής συζήτησης ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, η δε νέα σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Όμηρος Παπασάββας,

Αντιπρόεδροι: Λεωνίδας Μασσοστασής και Φίλιππος Κούσουλας,

Γενικός Γραμματέας: Αλέξιος Κωνσταντίνου,

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας &  Ταμίας: Απόστολος Σπηλιόπουλος

Μέλη: Γιώργος Συλλούρης, Χρήστος Ελπιδοφόρου, Γιώργος Μιχαηλίδης, Γιώργος Λιασής, Χρυσόστομος Αγαθοκλέους και Σάββας Τσιάκκας.

Το Δ.Σ. διαβεβαιώνει όλους τους συμπατριώτες μας ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες, για την αναβάθμιση και ενδυνάμωση του σωματείου μας, την επαναδραστηριοποίηση των μελών μας, τον εξορθολογισμό των δαπανών, την ενίσχυση της συνεργασίας με Κυπριακούς και Ελλαδικούς φορείς για την προβολή και ανάδειξη του εθνικού μας θέματος και την πραγματοποίηση κοινών ποιοτικών εκδηλώσεων.

Εκφράζει τη βούλησή του για πιστή τήρηση των καταστατικών διατάξεων και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με απόλυτα δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, επιδιώκοντας πάντοτε τον ειλικρινή διάλογο και τη συναίνεση, αφιερώνοντας όλες του τις δυνάμεις για την υπεράσπιση της ενότητας και του κύρους του παροικιακού μας κινήματος αλλά και τη στήριξη του αγώνα του Λαού μας για ελευθερία και δικαίωση.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Το Σεπτέμβριο 2020 η Ζήνα Παπαφώτη παραιτήθηκε από το Δ.Σ. Αντικαταστάθηκε από τον 2ο επιλαχόντα Χρήστο Ελπίδοφόρου (αφού παραιτήθηκε η 1η επιλαχούσα Ιφιγένεια Ιωάννου).