Η προγραμματισμένη εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΚΕ, για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, δεν θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της 11ης Μαρτίου 2020,
λόγω των έκτακτων μέτρων των φορέων της πολιτείας, για την προστασία της υγείας όλων.

Ο Πρόεδρος
Λεωνίδας Μασσοστασής