Σύντομο Ιστορικό

Σύντομο Ιστορικό Ε.Κ.Ε.

Σύντομο Ιστορικό

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ   (Ε.Κ.Ε.)

 

Η Ε.Κ.Ε. το πρώτο και αρχαιότερο κυπριακό παροικιακό σωματείο στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1964 με έδρα την Αθήνα.

Αποτελεί συνέχεια των ομάδων και κοινοτήτων των Κυπρίων, που οργανωμένα έδρασαν από την δεκαετία του 1930 με στόχο να προωθήσουν την επίλυση του Εθνικού Κυπριακού ζητήματος.

Οι πρώτες οργανωμένες ομάδες Κυπρίων βρέθηκαν στην Ελλάδα ως εξόριστοι μετά την βίαιη καταστολή της εξέγερσης του Οκτωβρίου 1931 και την επιβολή στυγνού αυταρχικού Βρετανικού αποικιακού καθεστώτος, γνωστού ως Παλμεροκρατία.

Οι Κύπριοι εξόριστοι της εποχής έλαβαν μέρος στην αντίσταση κατά της Γερμανικής κατοχής, και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο συμμετείχαν ενεργά στον Αντι-αποικιακό Απελευθερωτικό αγώνα. Η ίδρυση της ΕΟΚΑ και ο αγώνας 1955-59 έφερε και άλλους εξόριστους και έτσι η παροικία μεγάλωσε και αυξήθηκε.

Η Ε.Κ.Ε. ήταν το καταστάλαγμα όλων αυτών των προσπαθειών και πρωτοβουλιών.

Σαν στόχους έθεσε:

  • Να συνδέσει μεταξύ τους όλους τους Κύπριους στην Ελλάδα
  • Μέσα από την ενότητα και τη δράση τους να διαπιστώσει και μελετήσει τα γενικότερα προβλήματά των και εργασθεί για την προώθηση και λύση αυτών,
  • Να προωθήσει την πνευματική, ηθική και κοινωνική εξύψωση τους.
  • Να εργασθεί για τη σύσφιγξη των δεσμών και ανάπτυξη περαιτέρω σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, και τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τα μέλη της και την Κύπρο, στα πλαίσια μιας ευημερούσας Ελλάδας.
  • Να εργασθεί για την δημιουργία, ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού και του πολιτισμού μεταξύ των μελών της.

Πάντα βασικός και κύριος στόχος η προσφορά ενεργού συμπαράστασης στον αγώνα του Κυπριακού Λαού. Υπό τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την Τουρκική Εισβολή και την κατοχή μεγάλου τμήματος της Κύπρου, οι στόχοι της Ε.Κ.Ε. επικεντρώνονται:

α)      Στην απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου και στη διασφάλιση των δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων του λαού της ως συνόλου για Ελευθερία, Ειρήνη, Δημοκρατία και Πρόοδο.

β)      Στη μέριμνα και προσπάθεια για τη διαφύλαξη της Εθνικής ταυτότητας, τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της Κύπρου και την ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτιστικών επιτευγμάτων και δυνατοτήτων της παροικίας.

Η έλευση νέων Κυπρίων, κυρίως προσφύγων, μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974, και ο πολλαπλασιασμός των μελών της παροικίας με την προσθήκη και πολλών αποφοίτων από Ελληνικά Α&ΑΕΙ, καθώς και η εγκατάσταση τους σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας άλλαξε τον χάρτη των παροικιακών οργανώσεων. Σήμερα οι σχεδόν 60 χιλιάδες Κύπριοι στην Ελλάδα εκπροσωπούνται από 50 σωματεία που δραστηριοποιούνται. Από το 1989 ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.), που εκπροσωπεί και συντονίζει τα σωματεία αυτά.

Ως συνέπεια η Ε.Κ.Ε., δραστηριοποιείται κυρίως ως το βασικό σωματείο της Αττικής.

Στην Ε.Κ.Ε. λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές Δραστηριοτήτων:

Α.  Προβολής Κυπριακού, Δημοσίων Σχέσεων & συνεργασίας με Κυπριακούς & Ελλαδικούς φορείς, το Κυπριακό Παροικιακό κίνημα και την Ο.Κ.Ο.Ε.

Β.  Τύπου, Διαδικτύου – Συντακτική Επιτροπή του “Ενημερωτικού Δελτίου” (Κοινόν Κυπρίων).

Ιστοσελίδα:        https:/enosikyprionelladas.gr/   ή    https:/enosiskyprionellados.gr/

e-mail:                eke@enosiskyprionellados.gr   ή   eke.attiki@gmail.com

Facebook:         https://www.facebook.com/enosiskyprionellados

https://www.facebook.com/groups/262357160505541/     

https://www.facebook.com/groups/280596165344746/ 

TWITTER:           @EKE_cy_gr

Γ.   Εκδηλώσεων, Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων (σε συνεργασία με άλλους παροικιακούς φορείς), στα πλαίσια της οποίας Λειτουργούν:

–     Χορευτικός Όμιλος

–     Χορωδία

–     Θεατρικός Όμιλος

–     Κινηματογραφικός Όμιλος

–     ενώ γίνονται προσπάθειες να δημιουργηθεί Μουσικός Όμιλος με παραδοσιακή μουσική, αθλητικοί όμιλοι, κ.ά.

Δ.  Οργανωτικών, οικονομικών. διαχείρισης και αναβάθμισης του οικήματος της «Κυπριακής Εστίας»

Η Ε.Κ.Ε. έχει την διαχείριση της «Κυπριακής Εστίας»,  και διοργανώνονται πληθώρα δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και πολιτιστικών συμβάντων. Στην «Κυπριακή Εστία» φιλοξενούνται αριθμός Κυπριακών οργανώσεων και φορέων.

Ε.  Συνδικαλιστικών, Παροικιακών, Εκπαιδευτικών θεμάτων

ΣΤ. Προσφυγικών θεμάτων

Ζ.  Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Πρόνοιας.

H. Νεολαίας (Νεολαία Ε.Κ.Ε.)

Από το 2001 λειτουργεί ως μόνιμη επιτροπή η επιτροπή Νεολαίας (Νεολαία Ε.Κ.Ε.) στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του σωματείου ηλικίας 18 ως 30.

Σύμφωνα προς τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Κ.Ε. ειδικά για την Επιτροπή Νεολαίας της Ε.Κ.Ε. που έχει μόνιμο χαρακτήρα, θα ισχύουν:

–          Η Επιτροπή Νεολαίας (Νεολαία Ε.Κ.Ε.) θα χαίρει αυτονομίας και οργανωτικής αυτοτέλειας. Δηλαδή στα όποια θέματα αφορούν την οργανωτική της ανάπτυξη και διάρθρωση, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και δράσεων της θα λειτουργεί χωρίς καμία έξωθεν παρέμβαση και κηδεμονία.

–          Η ηλικία των 30 ετών, θα καθορίζεται όπως προσδιορίζεται από τους υπερκείμενους κανόνες της ΝΕΠΟΜΑΚ, δηλ. θα αφορά όλους/ες όσους/ες συμπληρώνουν το 30 έτος στη διάρκεια του έτους που διεξάγονται τα Συνέδρια της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και της ΝΕΠΟΜΑΚ.

Με εξαίρεση την Επιτροπή Νεολαίας Ε.Κ.Ε. (της οποίας το Δ.Σ. εκλέγεται απευθείας σε αρχαιρεσίες που διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια στο ενδιάμεσο της θητείας του Δ.Σ., από τα μέλη της Ε.Κ.Ε. ηλικίας 18-30 ετών και σύμφωνα προς τον «Εσωτερικό Κανονισμό της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων Μελών»), αποφασίζεται ότι για κάθε άλλο Γραφείο Δραστηριοτήτων της Ε.Κ.Ε. και με στόχο την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του, θεσπίζεται η δημιουργία θέσης / θέσεων υπευθύνου / νων. Οι Υπεύθυνοι παρακολουθούν και συντονίζουν τη δραστηριότητα του εκάστοτε Γραφείου Δραστηριοτήτων και αναφέρονται στο Δ.Σ. Οι υπεύθυνοι αποφασίζονται σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. μαζί με τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον ομότιμο καθηγητή κ. Γ. Πετρίκκο και τον εκδότη κ. Αδ. Κύρου, αποτελεί την Διαχειριστική Επιτροπή, δηλ. τον θεματοφύλακα του «Κληροδοτήματος Ρεβέκκας Τσαγγαρίδου – Πολυμέρου» και δίδει υποτροφία και βραβεία σε νεαρούς Κύπριους. Το ίδιο πράττει σε συνεργασία με άλλους φορείς και χορηγούς.