ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ 2021

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Ρεβέκκας Τσαγγαρίδου – Πολυμέρου ανακοινώνει την προκήρυξη της Υποτροφίας του Κληροδοτήματος.

Η υποτροφία θα δοθεί σε «Κύπριο Έλληνα νέο/α, ανεξαρτήτως φύλλου, αποδεδειγμένου ήθους, Χριστιανό/η ορθόδοξο/η και πνευματικών ικανοτήτων» προκειμένου να αντιμετωπίσει μέρος των εξόδων των σπουδών του/της στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας (ΑΑΕΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ως τις 20 Δεκεμβρίου 2021 την αίτηση τους στην εξής διεύθυνση:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

Φ/δα Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος

Κέκροπος 3, Πλάκα

GR-10558 ΑΘΗΝΑ

και με email: klirodotima.rev.polymerou@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν με την αίτηση:

  • Αντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας ή ενός τουλάχιστον από τους γονείς του αιτούντος
  • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Αντίγραφο βαθμού πρόσβασης στα Ελληνικά Α.Α.Ε.Ι.
  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους των γονέων/κηδεμόνων
  • Αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας (εφόσον είναι προσφυγικής καταγωγής)
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
  • Έγγραφο ότι ανήκει στις κατηγορίες παθόντων της τουρκικής εισβολής του 1974 δηλ. Συγγενής Αγνοουμένου (όνομα Συγγενή), Συγγενής Αιχμαλωτισθέντα (όνομα και βεβαίωση από το σχετικό σύλλογο αιχμαλωτισθέντων ή το ΓΕΕΦ/Στρατολογία), Εγκλωβισμένος ή Συγγενής Εγκλωβισμένου (πιστοποιητικό από Υπηρεσία Μέριμνας), Συγγενής τραυματισθέντα (πιστοποιητικό από ΓΕΕΦ/Στρατολογία)
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (email, τηλ).

Η έναρξη ισχύος της υποτροφίας είναι από τον Σεπτέμβριο 2021. Θα είναι (σύμφωνα με την επιθυμία της διαθέτιδος) για όλη τη διάρκεια των σπουδών με την προϋπόθεση να περνούν όλα τα ετήσια μαθήματα (με προσκόμιση κάθε χρόνο πιστοποιητικού σπουδών).

https://www.facebook.com/groups/262357160505541/posts/6373064516101411/

https://cna.org.cy/webnews.aspx?a=274ffd276dc1400891e3bfacc722746d

https://spititiskyprou.gr/wp-content/uploads/2021/11/klirodotimatos-tsagkaridoy-polymeroy-2021.pdf

http://www.amna.gr/pr-view/248294

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ Αρ. 14 – e (σελ. 6)

– – – – – – – – – – –

(Το πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής και η Προκήρυξη Πρωτοκολλήθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με αρ. 143180 – 15/11/2021)

– – – – – – – – – – –

Σε συνεδρίαση της η Διαχειριστική Επιτροπή απεφάσισε να  απονείμει την υποτροφία σε νεαρή υποψήφια.

Η Διαχειριστική Επιτροπή υπέγραψε Σύμβαση με την υποτροφο που Πρωτοκολλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με αρ. 55734 – 05/05/2022.