ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Εκλογές ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ. και ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.) -2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ. και  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.) – 2023

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Κ.Ε. που συνεδρίασε στις 15 Μαρτίου 2023, καλεί τα μέλη του Σωματείου στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό

Τακτική Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Ε.Κ.Ε.:

την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00

στην Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα

με τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
 2. Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ
 3. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
 4. Προϋπολογισμός 2023
 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια Αρχαιρεσιών την Κυριακή 9 Απριλίου 2023
 6. Έγκριση Απόφασης επιβολής ποινών του ΔΣ της Ε.Κ.Ε. της 15/03/2023, σε μέλη του σωματείου λόγω μη συμμόρφωσής τους στην απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε., της 1ης Νοεμβρίου 2022
 7. Διάφορα.

Για τη συμμετοχή στη Γ.Σ. τα μέλη πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί

το Σάββατο 1η Απριλίου 2023 και ώρα 18:00

στο ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Ε.:

Θα γίνονται δεκτές ως την Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00

από όλους όσοι έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα ή Κυπριακή καταγωγή (από ένα τουλάχιστον γονέα), είτε είναι σύζυγοι ατόμων Κυπριακής καταγωγής

και διαμένουν μόνιμα στην Αττική.

Σύμφωνα με το Καταστατικό δεν γίνονται δεκτά άτομα με προσωρινή διαμονή,

των οποίων η κυρίαρχη ιδιότητα είναι φοιτητική.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

Οι αρχαιρεσίες στην Ε.Κ.Ε. θα γίνουν

την Κυριακή 9 Απριλίου 2023 από 08:00-18:00

στην Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα

για:

 • Το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή

Οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν μαζἰ τους ταυτὀτητα ἠ διαβατήριο ή κάποιο επίσημο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι Υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες πρέπει να κατατεθούν στο Δ.Σ.,

την Πέμπτη 30 Μαρτίου και ώρα 20:00 στην Κυπριακή Εστία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (Δικαίωμα Συνδρομής 3 €):

Η οικονομική τακτοποίηση  γίνεται:

 • Για τα νέα μέλη με την κατάθεση των αιτήσεων τους την Τρίτη 21 Μαρτίου,
 • Όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα την Πέμπτη 30 Μαρτίου,
 • Τα υπόλοιπα μέλη:
  • προ της Γ.Σ. (Παρασκευή 31 Μαρτίου ή Σάββατο 1 Απριλίου),
  • προ των Αρχαιρεσιών (Κυριακή 9 Απριλίου).

Για το Δ.Σ.

Όμηρος Παπασάββας

Πρόεδρος

ΕΚΕ–ΓΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.2023

https://bit.ly/3ySpwht


 • Απεστάλη με ατομική πρόσκληση με email στα γνωστής διευθύνσεως μέλη της Αττικής
 • Απεστάλη υπενθύμιση με sms
 • Δημοσιεύθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ (https://www.amna.gr/pr-view/280649)
 • Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες ΛΟΓΟΣ και ΕΣΤΙΑ
 • Δημοσιεύθηκε στις σελίδες και ομάδες της ΕΚΕ στο Facebook
 • Αναρτήθηκε στην Κυπριακή Εστία