ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την βράβευση ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΟΣΩΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΑ ΑΑΕΙ, ΟΣΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ [28/01/2017]

ΒΡΑΒΕΥΣΗ   

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ,   

ΟΣΩΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΑ ΑΑΕΙ,   

ΟΣΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

[28/01/2017]  

                                 

 

                               

Για την αριστεύσασα μαθήτρια                            Για τον επιτυχώς περατώσαντα

               Νεφέλη Θεοδούλου                               Μεταπτυχιακό Μιχάλη Προδρόμου

                                                               

Για τον αριστεύσαντα μαθητή

 Βάϊο Κώτουλα

                                      

Για την επιτυχή πρόσβαση                                           Για την επιτυχή πρόσβαση

στα ΑΑΕΙ Ελένη Τσιαχρή                                   στα ΑΑΕΙ Δήμητρα Ασπρομάλλη

Στην διάρκεια της εκδήλωσης για τα 50 χρόνια της Κυπριακής Εστίας δόθηκαν βραβεία σε παρόντες αριστεύσαντες μαθητές, όσους πέρασαν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και όσους επιτυχώς ολοκλήρωσαν μεταπτυχιακές σπουδές.