Κυπριακή Σατιρική Θεατρική    Παράσταση:

«Οι Εξουσιάζουσες»     Χολαργός