ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ τη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΚΟΕ & ΕΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ [Αθήνα 18/11/2015]

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΚΟΕ & ΕΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

 

Συνάντηση έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2015 με τον Επίτροπο Αποδήμων κ. Φώτη Φωτίου, την Πρόξενο κ. Νατάσα Στυλιανού και αντιπροσωπείες της Ο.Κ.Ο.Ε. με επικεφαλείς τους Αναπληρωτή Πρόεδρο Λοίζο Λοίζο και Γενικό Γραμματέα Γιώργο Λιασή και της Ε.Κ.Ε. με επικεφαλείς τους Πρόεδρο Γιώργο Συλλούρη και Γραμματέα Γεώργιο Μιχαηλίδη.

Συζητήθηκαν τα προβλήματα της παροικίας (ισοτιμία αποδήμων ως πολιτών και προσφύγων, ασφαλιστικό, κ.ά.), η διοργάνωση συντονισμού των αποδημικών επιχειρήσεων και επιμελητηρίων, η συνεργασία με την Γεν. Γραμματεία  Απόδημου Ελληνισμού και η επαναδραστηριοποίηση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) κ.ά.

Η ΟΚΟΕ επέδωσε υπόμνημα με ιεραρχημένα τα προβλήματα των Αποδήμων.