ΝΕΟΛΑΙΑ Ε.Κ.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΚΟΕ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Lets Do It Greece – Ζωγράφου [17/04/2016]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΚΟΕ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΚΕ

ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Lets Do It Greece

Ζωγράφου

   

   

  

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΚΕ & Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΚΟΕ    ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

“LETS DO IT GREECE”

καθαρίζοντας το παρκο στη Συμβολή

της Λεωφ. Παπάγου & της Λεωφ. Γεωργίου Παπανδρέου