ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την Παράσταση με την Κυπριακή σατιρική κωμωδία: «ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» – [Καλλιθέα – Σαββάτο 21/01/2017]

Παράσταση με την Κυπριακή σατιρική κωμωδία: «ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΕΣ»

[Καλλιθέα – Σαββάτο 21/01/2017]