Παράσταση με την Κυπριακή σατιρική κωμωδία:

«ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΕΣ»

[Ασπρόπυργος, 27/11/2016]

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στο Δήμο Ασπροπύργου, το Σύνδεσμο Κυπρίων Δυτ. Αττικής και Θριασίου,  και τον Σύλλογο ‘Αγιο Αλέξανδρο “Γκόρυτσας” για την βοήθεια τους