ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝ. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΚΕ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ:

ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ και οι ΟΡΝΙΘΕΣ Τ’ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ του Ανδρέα Κουκκίδη.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ:

ΟΡΝΙΘΕΣ Τ’  ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ: 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΕΣ

 

 

ΔΡΩΜΕΝΟ “ΕΝΑΝ ΚΛΩΝΙΝ ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ”

(ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ – Εκδήλωση Οδοιπορικό στην κατεχόμενη Μόρφου και τα χωρία του Μορφίτικου Κάμπου -12/11/2016)

   

 

ΔΡΩΜΕΝΟ “ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ”

(ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ – Εκδήλωση Οδοιπορικό στην κατεχόμενη Καρπασία – 16/10/2016)