ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Έγγραφα & αποφάσεις ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Κ.Ε.). -01/11/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Κ.Ε.).

 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Ε. συνήλθε την 1η Νοεμβρίου 2022 σε εξ΄ αναβολής συνεδρίαση ως ορίζει το Καταστατικό, στην Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα και αφού συζήτησε το μοναδικό θέμα: «Σχέσεις Ε.Κ.Ε. και Ο.Κ.Ο.Ε.» κατέληξε με συντριπτική πλειοψηφία (94,1% υπέρ και 5,9% κατά) στην παρακάτω απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η έκτακτη Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε., του πρώτου ιστορικά και μεγαλύτερου παροικιακού σωματείου (με εγγεγραμμένα μέλη που αριθμούν πέραν του 70% του συνόλου όλων των μελών των παροικιακών σωματείων, και η οποία συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες για τα συνέδρια της Ο.Κ.Ο.Ε. με πέραν του 55% όσων ψηφίζουν):

 • Αποφασίζει με βάση το άρθρο 17 του Καταστατικού:

          Να αποχωρήσει η Ε.Κ.Ε. από την Ο.Κ.Ο.Ε. (Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας),

(Με την αποχώρηση παύουν αυτοδίκαια οι οποιεσδήποτε εκπροσωπήσεις της Ε.Κ.Ε. στο Κεντρικό Συμβούλιο (7 Μέλη) και των  αναπληρωματικών τους, στην Ελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη) και των αναπληρωματικών τους, και των εκλεγμένων αντιπροσώπων και  αναπληρωματικών τους στο Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. Όπως και των εκπροσώπων της Νεολαίας Ε.Κ.Ε. (5) και των αναπληρωματικών τους στην  Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε.)

 • Στόχος της απόφασης να ξεκινήσει διάλογος με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ με τα σωματεία (που είναι σε νόμιμη λειτουργία, με δράση και αντιπροσωπευτικότητα) για την ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ του παροικιακού κινήματος των Κυπρίων στην Ελλάδα.
 • Αποφασίζει να καλέσει τα εναπομείναντα μέλη του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. να διευκολύνουν την διαδικασία απέχοντας από την λήψη οποιασδήποτε απόφασης που θα εμποδίζει τη συζήτηση για το μέλλον του παροικιακού κινήματος, την χωρίς διαφάνεια διασπάθιση πόρων και ειδικά κινήσεις λογαριασμών του ταμείου  και να  υποβάλουν την παραίτησή τους.
 • Αποφασίζει ακόμα να καλέσει τα παροικιακά σωματεία να πάρουν ανάλογα μέτρα. Η Ε.Κ.Ε. θα ξεκινἠσει με τα σωματεία τις διαβουλεύσεις για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της Ο.Κ.Ο.Ε.
 • Αποφασίζει ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης να ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙ το Δ.Σ. να συγκαλέσει νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αρθεί η απόφαση ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ της Ο.Κ.Ο.Ε. η οποία πάρθηκε λόγω της αδιάλλακτης στάσης του Προεδρείου της Ο.Κ.Ο.Ε., ως ένα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΤΡΟ μέχρις ότου ΕΞΟΜΑΛΥΝΘΕΙ και ΕΞΥΓΙΑΝΘΕΙ η κατάσταση.
 • Αποφασίζει να αποσταλεί η ΑΠΟΦΑΣΗ και το ΣΚΕΠΤΙΚΟ της στην Ο.Κ.Ο.Ε. και στη ΝΕΟΛΑΙΑ Ο.Κ.Ο.Ε. και στα μέλη των αντιστοίχων οργάνων τους.
 • Αποφασίζει να ενημερώσει για τα παραπάνω:
  • Την Κυπριακή Πρεσβεία,
  • Τον Επίτροπο Αποδήμων,
  • Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
  • Τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες της Κύπρου,
  • Τα παροικιακά σωματεία,
  • Την ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ, ΝΕΠΟΜΑΚ, και
  • Τα μέλη της Ε.Κ.Ε.

Στη λήψη της απόφασης συμμετείχαν 4 συνδυασμοί: η Αγωνιστική Κίνηση Κυπρίων (Λ. Μασσοστασής, Απ. Σπηλιόπουλος), η Ανανεωτική Ᾱγωνιστική Κίνηση Κυπρίων (Λ. Λοίζος), η Δημοκρατική Συνεργασία Κυπρίων Εργαζομένων (Γ. Λιασής, Γ. Μιχαηλἰδης), και η ΕΛΛΑΣ (Ομ. Παπασάββας, Χρ. Ελπιδοφόρου). Κατά τάχθηκε ο συνδυασμός Ενωτική Δημοκρατική Πορεία (Γ. Συλλούρης, Αλ. Κωνσταντίνου). Παρεμβάσεις μεταξύ άλλων έκαναν με επιστολές ο Γ. Συλλούρης, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ο.Κ.Ο.Ε. (τάχθηκε κατά) και ο Ν. Παπακλεοβούλου (πρώην Α’ Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ο.Ε., οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμα και από το Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. λόγω των αντιδημοκρατικών συμπεριφορών μελών του Προεδρείου και της αντιστράτευσης τους στην Ε.Κ.Ε.) – (τάχθηκε υπέρ της απόφασης).

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

 • Σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη, τις καταστατικές αρχές και τις συνεδριακές αποφάσεις ο ρόλος της Ο.Κ.Ο.Ε. πρέπει να παραμένει διακριτός από εκείνο των Σωματείων-μελών, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ή έστω συμπληρωματικός προς αυτά, αλλά οφείλει να είναι εκφραστικός, ενοποιητικός και καθοδηγητικός της δράσης τους.
 • Η Ο.Κ.Ο.Ε. επιβάλλεται να εργαστεί παραπέρα για να γίνει δύναμη επιρροής και παρέμβασης σε θέματα ευρύτερης εμβέλειας και Πανελλαδικής προβολής του Κυπριακού καθώς της συνεισφοράς των Κυπρίων και των σωματείων τους στην Ελλάδα.
 • Αυτές οι αρχές παραβιάστηκαν στο σύνολο τους τα τελευταία 3 έτη.
 • Η Ο.Κ.Ο.Ε. δεν είχε διακριτό ρόλο από τα σωματεία και συχνά ανελάμβανε δράσεις που υπεισέρχονται στα εσωτερικά των σωματείων και της Ε.Κ.Ε., πχ δημιουργώντας «επιτροπές» χορωδίας (που είναι μάλιστα και αρωγό μέλος της) και χορευτικού (το οποίο ήταν τμήμα της Ε.Κ.Ε. και το οποίο απέσπασε), για να υποκαταστήσει την Ε.Κ.Ε. Να σημειωθεί ὀτι ενὠ η Ε.Κ.Ε. παραχωρούσε την Κυπριακή Εστία στην χορωδία για πρόβες, η Ο.Κ.Ο.Ε με τις ενέργειές της την οδήγησε σε συγκρουσιακἠ τροχιά με την Ε.Κ.Ε. Παρά τις επανειλλημένες εκκλήσεις να διορθώσει αυτήν τη συμπεριφορά, οι υποσχέσεις της Ο.Κ.Ο.Ε παρέμειναν νεκρό γράμμα. Οι «επιτροπές» χορευτικού και χορωδίας και πιθανόν άλλων σωματείων, χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο της χορηγίας του Επίτροπου Αποδήμων (που προοριζόταν για τη λειτουργική και γραμματειακή χρήση της Ο.ΚΟ.Ε.), ενώ για τα μη αρεστά σωματεία παρέμενε μόνο η διαδικασία υποβολής προτάσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Πολιτιστικών Υπηρεσιών Κύπρου, χωρίς να τυγχάνουν χρηματοδότησης (ας σημειωθεί ότι οι κανόνες επιχορήγησης των πολιτιστικών υπηρεσιών προβλέπουν την μη χρηματοδότηση από άλλες πηγές των σωματείων για τις ίδιες πολιτιστικές δράσεις).

Επιπλέον δεν άσκησε κανένα έλεγχο στις οικονομικές πράξεις αυτών «των επιτροπών» ως όφειλε σε τμήματα της, ώστε να υπάρχουν σήμερα  σοβαρές καταγγελίες για την «επιτροπή» χορευτικού για αδιαφανή διαχείριση και ατασθαλίες.

 • Η Ο.Κ.Ο.Ε. προχώρησε σε διοργάνωση εκδηλώσεων, χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών σωματείων και ιδιαίτερα της Ε.Κ.Ε. Οι περισσότερες των οποίων ήταν χωρίς μαζικότητα και τη συμμετοχή της παροικίας. Ενώ επεδίωκε συστηματικά να συμμετέχει σε εκδηλώσεις που οργάνωναν άλλοι φορείς, μόνο και μόνο, για να εμφανίζεται ως συνδιοργανωτής και να κάνει χαιρετισμούς, όπως πχ στο Σπίτι της Κύπρου. Αντίθετα με την προηγούμενη πρακτική που ήταν κατόπιν συνεννόησης να θέτει υπό την αιγίδα της, τις δράσεις των σωματείων.
 • Με όλα αυτά δρα ανταγωνιστικά και συμπληρωματικά προς τα τοπικά σωματεία και την Ε.Κ.Ε. Και όταν τους επισημάνθηκε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Κυπριακή Εστία λόγω του κορονοϊού, της ανακαίνισης και ότι ἐπρεπε να γίνει αποδέσμευση των «επιτροπών» από την Ο.Κ.Ο.Ε., απείλησαν να σπάσουν την πόρτα και να αλλάξουν την κλειδαριά. Προσπαθώντας έτσι να καθιερώσουν πρωτοφανείς μεθόδους συμπεριφοράς.
 • Αντί να συσπειρώσουν και ενώσουν το παροικιακό κίνημα διαχώρισαν τα σωματεία σε αρεστά και μη αρεστά και φυσικά δεν ενημέρωναν όλα τα σωματεία.
 • Με το κλείσιμο της ιστοσελίδας cyprusnet.gr και τη δημιουργία νέας www.okoe.gr εξαφάνισαν το αρχείο και την ιστορική διαδρομή της Ο.Κ.Ο.Ε. και τις αποφάσεις της και άλλαξαν τον αναρτημένο κατάλογο μελών (τακτικών και αρωγών).
 • Με τη διατήρηση τριών ταμείων:
 1. Από την χορηγία του Επιτρόπου Αποδήμων,
 2. Από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες,
 3. Της Θεσσαλονίκης – από την Διαφώτιση, Άγιο Όρος, Θεατρικά από Πιερία, κλπ.

και την αδιαφανή διαχείριση τους, χρησιμοποίησαν αυτά για να χρηματοδοτούν τα αρεστά σωματεία για να εξασφαλίζουν την επανεκλογή τους    στην ηγεσία της Ο.Κ.Ο.Ε. Ας σημειωθεί ότι ακόμα δεν έδωσαν τα εγκεκριμένα ποσά από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες σε μη αρεστά σωματεία για           τα έτη 2016-2019.

 • Ειδικά για την Ε.Κ.Ε. αρνήθηκαν την τελευταία διετία εκβιαστικά να αποδώσουν τα οφειλόμενα για τα ανελαστικά έξοδα της Κυπριακής Εστίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Κοινόχρηστα, Ασφάλιση, κλπ), όπως προβλέπεται στα Συμφωνητικά Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και Ε.Κ.Ε. και τη Σύμβαση παραχώρησης χρήσης Ε.Κ.Ε.-Ο.Κ.Ο.Ε. Να σημειωθεί ότι αυτά καταβάλλονταν για πέρα των 20 ετών ανελλιπώς, καθόσον η Ο.Κ.Ο.Ε στεγάζεται στην Κυπριακή Εστία και της έχει παραχωρηθεί η χρήση της. Τα δικαιώματα χρήσης της Κυπριακής Εστίας και η απρόσκοπτη παρουσία της Ο.Κ.Ο.Ε. έχει κατοχυρωθεί στο πρόσφατα ανανεωθέν Συμφωνητικό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και Ε.Κ.Ε. τον Δεκέμβριο 2021 όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5:

          «Ειδικά δίδεται δικαίωμα χρήσης στην Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.),  που εδρεύει στην οδό Κέκροπος  3, Πλάκα, 10558 Αθήνα, με ΑΦΜ 099518140 της Α’ ΔΟΥ Αθηνών, με πλήρη ισχύ των όρων που αναφέρονται παραπάνω (άρθρο 4),  και τους εξής ειδικούς όρους: «Η Ο.Κ.Ο.Ε.» θα μπορεί να δηλώνει ως έδρα της στο χώρο που βρίσκεται το γραφείο στον πρώτο όροφο, δεξιά του κλιμακοστασίου της οδού Κέκροπος 3, Πλάκα 10558 Αθήνα, συνολικού εμβαδού 9,20 τετραγωνικών μέτρων,  στον  οποίο θα έχει πρόσβαση. «Η Ο.Κ.Ο.Ε.» για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση της «Κυπριακής Εστίας» για συνεδριάσεις,  εκδηλώσεις κλπ. θα πρέπει να συνεννοείται για λόγους συντονισμού με το  Δ.Σ. του «Σωματείου – δηλ. Ε.Κ.Ε.» που έχει την  αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει το ημερολόγιο και να παραχωρεί άδεια χρήσης της «Κυπριακής Εστίας». «Η Ο.Κ.Ο.Ε.» θα  συμβάλει κατά το ήμισυ στα ανελαστικά έξοδα της «Κυπριακής Εστίας»: (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Κοινόχρηστα, Ασφάλιση).»

Να σημειωθεί ότι οι όροι συζητήθηκαν στο Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. και μεταφέρθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο για να συμπεριληφθούν στη ανανεωθείσα      Σύμβαση. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι οι όροι χρήσης της Κυπριακής Εστίας από σωματεία και Κυπριακές οργανώσεις, είχαν προταθεί στο             Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. από τον Γ. Συλλούρη από το 2014, το οποίο και τις υιοθέτησε.

Παρ΄ όλα αυτά αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια να καθυποτάξουν το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. το οποίο    νόμισαν ότι θα το οδηγήσουν εκβιαστικά σε ασφυξία και αδράνεια μη εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους.

 • Η λειτουργία της Ο.Κ.Ο.Ε. τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται από αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές διαδικασίες, που περιλαμβάνουν την παραποίηση των πρακτικών του Κ.Σ. και γεγονότων μεταξύ άλλων όπως η παρεμπόδιση έκδοσης απόφασης για τη Διαφθορά στην Κύπρο, (όχι τυχαία μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από το Αλ Τζαζίρα) και, παρά τις συνεδριακές αποφάσεις της Ο.Κ.Ο.Ε., την μη έκδοση ανακοίνωσης καταδίκης του Πραξικοπήματος. Ακόμα στις πράξεις τους είναι η καθυπόταξη και κατάργηση της αυτονομίας του κινήματος της Απόδημης Νεολαίας.

Η δράση της περιορίστηκε σε Προβολή, Ομιλίες και Χαιρετισμούς από το Προεδρείο και χωρίς να τους απασχολούν τα Προβλήματα της    Παροικίας. Μοναδικό μέλημα τους ήταν η αμετροεπής προσωπική προβολή των μελών του Προεδρείου της Ο.Κ.Ο.Ε., η προσπάθεια   καθυπόταξης των σωματείων και της Ε.Κ.Ε. και η προσπάθεια συνέχισης τους στο Προεδρείο της Ο.Κ.Ο.Ε.

 • Παρά την επιδίωξη της Ε.Κ.Ε. και τις επανειλημμένες εκκλήσεις στην Ο.Κ.Ο.Ε. να θεσπιστούν διαφανείς, αδιάβλητες και αντιπροσωπευτικές εκλογικές διαδικασίες για εκλογή συνέδρων με αποτελεσματικό έλεγχο και περιορισμό των θητειών των αξιωματούχων του Κ.Σ., για να υπάρχει δημοκρατική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στο συνέδριο και τα θεσμικά όργανα της Ο.Κ.Ο.Ε., συνεχίζει να αρνείται τη συζήτηση του θέματος, ώστε να μη δημιουργούνται συνθήκες εξυγίανσης και ενδυνάμωσης του παροικιακού κινήματος.
 • Καλούμε όλα τα σωματεία να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της Ο.Κ.Ο.Ε. και να αποσύρουν και αυτά τα μέλη τους από τα όργανά της Ο.Κ.Ο.Ε.
 • Επίσης να νομιμοποιήσουν την λειτουργία τους, παρατείνοντας τη θητεία των Δ.Σ. τους με αποφάσεις Γ.Σ. όπως έπραξε η Ε.Κ.Ε. με την έκτακτη Γ.Σ. του Απριλίου 2022,  επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές λόγω του κορονοϊού.
 • Εφιστούμε την προσοχή στα εναπομείναντα μέλη του ΚΣ να μη προβούν σε διαδικασίες που θα εμποδίζουν την προσπάθεια εξυγίανσης της Ο.Κ.Ο.Ε. και να υποβάλουν την παραίτησή τους ώστε να τη διευκολύνουν. Ακόμα, να απέχουν μετά την 02/11/2022 από πράξεις διασπάθησης των χρημάτων της Ο.Κ.Ο.Ε., πλην εκείνων που οφείλονται στην Ε.Κ.Ε. και στα σωματεία των οποίων οι χορηγίες έχουν τύχει έγκρισης των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Να γνωρίζουν ότι θα ασκηθεί έλεγχος.
 • Η Ἐκτακτη Γενικἠ Συνέλευση δίδει εντολἠ σε αρμὀδιο Δικαστικὀ Επιμελητή να επιδώσει νὀμιμα την παρούσα απόφαση στην Ομοσπονδία Κυπριακὠν Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.) δια του Προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Γεωργίου Συλλούρη, Λεωφ. Μεσογείων 9, 11526 Αθἠνα, τηλ. 210-7470382.

ΕΚΕ-πρακτικό ΓΣ αποχώρησης από ΟΚΟΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ.ΕΚΤΑΚΤΗΣ.ΓΣ.ΕΚΕ-01.11.2022

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣ ΣΤΟΝ Γ.ΣΥΛΛΟΥΡΗ

ΕΚΕ-εξωδικο-για-αποχωρηση-απο-ΟΚΟΕ-που-επιδοθηκε-με-Δικαστικο-Επιμελητη

ΕΚΕ-εξωδικη-δηλωση-προσκληση-για αποχωρηση-απο-ΟΚΟΕ-με-email

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Προς
– τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας,  Α’ Γραμματέα, Πρόξενους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Σπίτι της Κύπρου,
– τον Προεδρικό Επιτροπό Αποδήμων,
– την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
– τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες της Κύπρου,
– τα παροικιακά σωματεία,
– τα μέλη της Ε.Κ.Ε.

Σας κοινοποιούμε την απόφαση της Ε.Κ.Ε. για αποχώρηση της από την Ο.Κ.Ο.Ε. και το απόσπασμα επίδοσης της Απόφασης στις 07/12/2022.

Επιπρόσθετα σας στέλνουμε την Εξώδικη Δηλώση-Πρόσκληση με βάση την οποία ενημερώνονται όλα τα εκλεγέντα (και αναπληρωματικά) μέλη από την Ε.Κ.Ε. σε όργανα της Ο.Κ.Ο.Ε. ότι αυτοδίκαια έπαψαν να εκπροσωπούν την Ε.Κ.Ε. και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε Συνεδριάσεις του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε., να εκπροσωπούν την Ο.Κ.Ο.Ε. σε εκδηλώσεις, να υπογράφουν επιστολές και ανακοινώσεις.

Κατά συνέπεια η συμμετοχή τους στη Συνεδρίαση του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. στις 07/12/2022 δεν παράγει αποτέλεσμα, μεταξύ των οποίων την προκήρυξη συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε.. Αποφάσεις που είναι νομικά άκυρες.

Ήδη ως αποτέλεσμα 7 μέλη του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. πού προέρχονται από την Ε.Κ.Ε. – Αθήνα, 2 από 3 μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και 5 από 7 της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.  είναι έκπτωτα και τα δύο τελευταία οργανα δεν υφίστανται πλέον. Για κάθε αντίθετη ενέργεια ή πράξη ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΘΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Προς τα Παροικιακά Σώματεία,

Μετά από αυτές τις εξελίξεις καλούμε κάθε σωματείο να μελετήσει και να λάβει υπόψη τα παραπάνω.
Καλούμε τα παροικιακά σωματεία να συνεργαστούν με την Ε.Κ.Ε. για την συνολική αναγέννηση και αναδιοργάνωση της Ο.Κ.Ο.Ε.  με διαφάνεια και δημοκρατία.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ.ΕΚΕ.ΣΤΑ.ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ.ΣΩΜΑΤΕΙΑ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΕΚΕ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΠΙΒΟΛΗΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ-ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Η Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. που συνήλθε την 01.04.2023 εξέτασε τη βαρύτητα της παράνομης και αντικαταστατικής συμπεριφοράς αυτών, οι οποίοι, μη σεβόμενοι την από 01.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου και παρεμποδίζοντας με διάφορα ανούσια και νόμω αβάσιμα προσχήματα την εκτέλεση αυτής, αποφάσισε μετά από ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία, την επιβολή των προβλεπομένων από το Καταστατικό (άρθρο 5ο παρ. 1 και 2) πειθαρχικών κυρώσεων στα πιο κάτω πρόσωπα, τα οποία, καίτοι τους κοινοποιήθηκε νόμιμα η από 01.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και εν συνεχεία η από 21.12.2022 «Εξώδικης Πρόσκλησης-Δήλωσης» του Δ.Σ., με την οποία εκαλούντο να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που συνέχεται–συνδέεται με την μέχρι 1.11.2022 ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων της Ε.Κ.Ε. στην Ο.Κ.Ο.Ε. –και τούτο διότι μετά την άμεση αποχώρηση του Σωματείου της Ε.Κ.Ε. από την Ο.Κ.Ο.Ε. διεκόπη αφ’ ενός μεν η έννομη σχέση-νομικός δεσμός μεταξύ Ε.Κ.Ε. και Ο.Κ.Ο.Ε. και κατά συνέπεια η παρουσία και συμμετοχή της Ε.Κ.Ε. (διά των αντιπροσώπων της) σε οιαδήποτε από τα καταστατικά όργανα της Ο.Κ.Ο.Ε. και αφ’ ετέρου είχε παύσει αυτοδικαίως η εξουσία αντιπροσώπευσης της Ε.Κ.Ε. στην Ο.Κ.Ο.Ε. από τα πιο πάνω πρόσωπα– δεν το έπραξαν.

Έτσι Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε αποφάσισε κατά πλειοψηφία  την επιβολή της ποινής ομοιόμορφα της  έγγραφης ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ στους:

(α)       Γεώργιο Συλλούρη του Κυριάκου

(β)       Αλέξιο Κωνσταντίνου του Χριστοδούλου

(γ)        Μαρία Ιωάννου του Γεωργίου

(δ)       Ελευθέριο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη

(ε)       Χριστόδουλου Κύρου-Τσάκαλο του Κωστάκη

Το νέο Δ.Σ. θα παρακολουθήσει τη συμμόρφωσή τους στην από 01.11.2022 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μελών του Σωματείου και της από 21.12.2022 Εξώδικης Δήλωσης-Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.