Η ΝΕΟΛΑΙΑ Ε.Κ.Ε.

Από το 2001 λειτουργεί ως μόνιμη επιτροπή η Επιτροπή Νεολαίας (Νεολαία Ε.Κ.Ε.) στην οποία συμμετέχουν τα μέλη στου σωματείου ηλικίας 18 ως 30.

Η Επιτροπή Νεολαίας Ε.Κ.Ε. (εκλέγεται απευθείας σε αρχαιρεσίες που διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια στο ενδιάμεσο της θητείας του Δ.Σ., από τα μέλη της Ε.Κ.Ε. ηλικίας 18-30 ετών και σύμφωνα προς τον «Εσωτερικό Κανονισμό της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων Μελών»).

Νεολαία Ε.Κ.Ε.

Στις αρχαιρεσίες που οργανώθηκαν στις 27/03/2016 συμμετείχαν 176 άτομα. Οι πρώτοι 7 εκλέχτηκαν ως Τακτικά μέλη της Επιτροπής της Νεολαίας Ε.Κ.Ε. και οι επιλαχόντες 6 ως αναπληρωματικοί.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Νεολαίας Ε.Κ.Ε. που εκλέχθηκε στις 27/03/2016 έχει την εξής σύνθεση:


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1/ Τζωρτζίνα Γεωργίου              

2/ Αλεξία Πελετιέρ                    

3/  Λουκάς Λιασής                        

4/ Πέτρος Πέτρου                     

5/ Νάντια Παπαλεξανδρή        

6/ Βασίλης-Κλείτος Νικοδήμου    

7/  Μαρίνα Λοίζου    

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

8/ Χρύσα Παπαλεξανδρή           

9/  Μάριος Κάρμελλος               

10/ Δανάη Χατζηπέτρου             

11/ Χριστόδουλος Κύρου            

12/ Φάνης Θεοδούλου 

13/  Δάφνη Μιχαηλίδη    

Η Επιτροπή Νεολαίας Ε.Κ.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16/04/2016 ως εξής:

Πρόεδρος:                   Τζωρτζίνα Γεωργίου              

Αντιπρόεδρος:             Νάντια Παπαλεξανδρή       

Β'  Αντιπρόεδρος

& οικον.υπεύθυνος:     Λουκάς Λιασής            

Γραμματέας:                Αλεξία Πελετιέρ                    

Αν. Γραμματέας:          Πέτρος Πέτρου                     

Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε.

Για το 8ο συνέδριο της Νεολαίας ΟΚΟΕ εκλέχθηκαν 12 τακτικοί και 1 αναπληρωματική ως αντιπρόσωποι των σωματείων της Αττικής.


H ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΚΕ & Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΚΟΕ συμμετείχαν μαζί με την ΕΦΕΚ ΑΘΗΝΑΣ στις 26 Απριλίου 2015 στην Εθελοντική Περιβαλλοντική Προσπάθεια του Let's do it Greece

H ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΚΕ & Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΚΟΕ συμμετείχαν μαζί με την ΕΦΕΚ Αθήνας στις 26 Απριλίου 2015 στην Εθελοντική Περιβαλλοντική Προσπάθεια του Let's do it Greece       Let's do it Greece       Το ''Let's do it World'' αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως ανα…


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ  "αμμά 'ξερε πως ύλαντρον όντας κοπεί καβάτζιν     τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια"      (Από την 9η Ιουλίου 1821- ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη)      Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ    …


Σελίδα: