ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. (29.03.2015)  

Στις 29 Μαρτίου 2015, διενεργήθηκαν στο οίκημα της «Κυπριακής Εστίας», οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Κ.Ε.), για την περίοδο 2015-17. Βρέθηκαν χίλια τριακόσια πενήντα ένα (1351) φάκελα, εκ των οποίων 1336 έγκυρα, 15 άκυρα και 2 λευκά ψηφοδέλτια.

 

Έλαβαν δε τις ακόλουθες ψήφους:

1ος συνδυασμός   Ελληνοκυπριακή Αγ.Συν.- ΕΛΛ.Α.Σ.    382 ψήφους   3 ΔΣ   1 ΕΕ

            (Γιαννάκης Ερρ. Ιωάννου, Δημήτρης Στεφανίδης, Ζηνοβία Παπαφώτη)

2ος συνδυασμός   Ανανεωτική-Αγωνιστική Κίνηση           248 ψήφους   2 ΔΣ   1 ΕΕ

            (Λοίζος Λοίζος, Μιχάλης Ευθυμίου)

3ος συνδυασμός   Δημοκρατική Συνεργασία                     230 ψήφους   2 ΔΣ   1 ΕΕ

            (Γεώργιος Μιχαηλίδης, Γεώργιος Λιασής)

4ος συνδυασμός   Αγωνιστική Κίνηση Κυπρίων               197 ψήφους    2 ΔΣ

            (Λεωνίδας Μασσοστασής, Λένια Αποστολίδου-Αντωνιάδου)

5ος συνδυασμός   Ενωτική Δημοκρατική Πορεία              165 ψήφους    1 ΔΣ

            (Γεώργιος Συλλούρης)

6ος συνδυασμός   Αλληλεγγύη Εναλλακτ.Πρωτοβουλία   112 ψήφους    1 ΔΣ

                (Ιάκωβος Ιωάννου)Τα εκλεγέντα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι:

ΚΟΥΣΙΟΥ Χρυσούλλα  (ΕΛΛ.Α.Σ,)

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κυριάκος  (Ανανεωτική-Αγωνιστική Κίνηση)

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Βασίλης (Δημοκρατική Συνεργασία)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ & ΕΕ ΤΗΣ ΕΚΕ - 2015


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΚΟΕ - 2015