Ανακοίνωση

Η Ένωση Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) γνωστοποιεί στα μέλη της ότι προς αποφυγή διασποράς του covid-19 ματαιώνονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δράσεις τουλάχιστον για τον μήνα Ιούνιο 2020, η λειτουργία των επιτροπών, η προκήρυξη της υποτροφίας κληροδοτήματος Τσαγκαρίδου – Πολυμέρου καθώς και η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της πλήρους άρσης των περιοριστικών μέτρων θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις.

 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                  Ο  Γενικός Γραμματέας

                                                      

                                                                            

 

      Λεωνίδας  Μασσοστασής                                                  Αλέξιος  Χ. Κωνσταντίνου