ΓΕΩΡΓΙΟΣ .ΣΕΦΕΡΗΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ   Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, η Ε.Κ.Ε. και η Ο.Κ.Ο.Ε.     Οι μαθητές θα παρουσιάσουν πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα τον Γεώργιο Σεφέρη, την Ελλάδα και τη Κύπρο.  
Σάββατο, 18 Μαϊου 2019, ώρα 19:30 στη Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3 Πλάκα

admin.enosikyprionelladas.gr