Διοργανωτές η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Ο.Ε.) και η Ενωσις Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε) με τη στήριξη του Σπιτιού της Κύπρου.