Είμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε προσπάθεια και εκδήλωση τους.
Καλούμε τα μέλη μας να παρευρεθούν στη μουσική βραδιά που διοργανώνουν όπως αναγράφεται στη πιο κάτω πρόσκληση τους.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ